window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources2020-05-15T10:23:33+01:00

Human Resources

Tijdelijke werkloosheid met minder papier vanaf 1 september 2023 – De elektronische controlekaart

11/09/2023|Human Resources, In de kijker|

Tot op heden ontving elke werknemer die in tijdelijke werkloosheid werd gesteld een papieren controlekaart C3.2 van de werkgever.  Deze kaart moest maandelijks worden ingevuld en aan het einde van de maand aan de uitbetalingsinstelling worden bezorgd. De RVA heeft in 2023 een project gelanceerd om deze papieren controlekaart te vervangen door de elektronische controlekaart eC3.2.  Deze kan vanaf 1 september 2023 in alle ondernemingen worden gebruikt, al is dit (nog) niet verplicht. [Lees verder]

Verrekening vakantiegeld: Wijzigingen op komst vanaf 2024

14/07/2023|Human Resources, In de kijker|

De wetgever wil vanaf het vakantiejaar 2024 van start gaan met een nieuwe methode om vakantiegeld te verrekenen. De aanpassing heeft betrekking op zowel de verrekening bij de nieuwe werkgever van het enkel vertrekvakantiegeld dat bedienden ontvangen van een vorige werkgever als de verrekening van het enkel vakantiegeld betaald door het vakantiefonds bij overgang van arbeider naar bediende. De verrekening van het dubbel vakantiegeld wijzigt niet. Ook in 2024 zal die verrekening nog steeds op één moment gebeuren. In de maand mei of juni. [Lees verder]

RSZ-vermindering eerste aanwervingen wijzigen vanaf 2024

14/06/2023|Human Resources, In de kijker|

Nieuwe werkgevers kunnen momenteel voor de eerste werknemer een RSZ-vermindering krijgen tot wel € 4.000 en dit onbeperkt in de tijd.  Voor de vijf volgende  werknemers krijgt de werkgever een vermindering van € 1.150 to € 450, beperkt tot in totaal 13 kwartalen. De Federale Regering besliste tijdens de recente begrotingscontrole dat er wijzigingen zullen komen in dit systeem. [Lees verder]

Wat is de e-Box?

09/05/2023|Accountancy, tax & legal, Human Resources, In de kijker|

De e-Box is een elektronische brievenbus waarin je op een veilige manier berichten kan vinden die door steeds meer en meer overheidsdiensten worden verzonden.  Zowel burgers als bedrijven kunnen hun e-Box raadplegen. Voor burgers is dat de e-Box Burger en voor bedrijven heet dat e-Box Enterprise.  Het doel van de overheid is om hun dienstverlening efficiënter te organiseren en te digitaliseren.  Het papieren tijdperk is (bijna) verleden tijd. [Lees verder]