window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources2020-05-15T10:23:33+01:00

Human Resources

  • Bedrijfsfiets nieuwe wetgeving

Bedrijfsfiets trekt aandacht van de fiscus

08/05/2024|Human Resources, In de kijker|

Steeds meer werknemers en bedrijfsleiders gaan met de (bedrijfs)fiets naar het werk. Enerzijds goed voor de gezondheid, anderzijds ook fiscaal interessant! Een win-win dus. Wordt er kosteloos een bedrijfsfiets aangeboden en/of een fietsvergoeding ontvangen? Lees dan zeker dit artikel, want er zijn sinds 1/01/2024 nieuwe regels ingeroepen. [Lees verder]

CAO 90

05/04/2024|Human Resources, In de kijker|

CAO 90, ook wel bekend als het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, is een bonus die collectief aan werknemers kan worden toegekend. Dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Het voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig voor zowel je werknemer als voor jou als werkgever! [Lees verder]

Flexijobs vanaf 2024. Wat verandert er?

14/02/2024|Human Resources, In de kijker|

Net op de valreep voor het jaareinde, op 29 december 2023, werd de Programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze Programmawet bevat onder meer nieuwe wetgeving omtrent de flexijobs, met daarin zowel een uitbreiding naar bijkomende sectoren als een verstrenging van de voorwaarden. De Programmawet is in werking getreden vanaf 01/01/2024 en geldt dus as we speak. [Lees verder]