window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Nieuws2024-02-29T11:01:51+01:00

Nieuws en publicaties

CAO 90

05/04/2024|Human Resources, In de kijker|

CAO 90, ook wel bekend als het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, is een bonus die collectief aan werknemers kan worden toegekend. Dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Het voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig voor zowel je werknemer als voor jou als werkgever! [Lees verder]

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw m.b.t. particuliere verhuur

05/04/2024|Accountancy, tax & legal, In de kijker|

De regering heeft recent beslist om het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw opnieuw uit te breiden. Het verlaagde btw-tarief zal van toepassing zijn op afbraak- en heroprichtingswerken die worden verricht voor de bouwheer (natuurlijke- of rechtspersoon) die de woning bestemt voor verhuur aan particulieren. De andere sociale voorwaarden werden behouden. [Lees verder]

Populair deze maand

CAO 90

05/04/2024|

CAO 90, ook wel bekend als het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, is een bonus die collectief aan werknemers kan worden toegekend. Dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Het voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig voor zowel je werknemer als voor jou als werkgever! [Lees verder]

Hervorming investeringsaftrek

05/04/2024|

Momenteel ligt bij het parlement het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op tafel. Een belangrijk onderdeel van dit ontwerp gaat over de hervorming van de investeringsaftrek. Wanneer goedgekeurd zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op de investeringen gedaan vanaf 1 januari 2025. [Lees verder]