Over Konsilanto

Elke ondernemer kan begeleiding gebruiken bij de verwezenlijking van zijn dromen en het uitbouwen van zijn onderneming. Kunnen rekenen op een klankbord, iemand met kennis van zaken, die kritisch meedenkt en de nodige feedback geeft, versterkt de slagkracht maar ook de veerkracht van de dynamische ondernemer.

Konsilanto biedt die reële steun en dat advies aan kleine en grote ondernemers, door het leveren van financiële transparantie en gepaste juridische en fiscale begeleiding.

Onze missie

Als full-service accountantskantoor rekenen wij, naast onze kernactiviteiten in accountancy en fiscaliteit, tot onze opdracht, een integrale benadering van ondernemers en organisaties in hun ondernemer-zijn. In uitvoering en advisering hechten wij bijzondere aandacht aan een kwaliteitsvolle invulling van onze begeleiding en belichten wij verschillende facetten van het ondernemen. Met onze stakeholders gaan wij graag in open dialoog gebaseerd op wederzijds engagement.


De basis voor onze dienstverlening is een mensgerichte bedrijfscultuur waarin de ontwikkeling van iedere medewerker en de organisatie in haar geheel centraal staan. Met eenzelfde ontwikkelingsgerichte kijk werken wij samen met onze cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze insteek een meerwaarde betekent in onze ondernemersbegeleiding. Samenvattend: “van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer, …”

Onze intentie

In onze samenwerking kunt u rekenen op een team van ervaren mensen die u ondersteuning bieden vanuit hun specialisatie en expertise, afhankelijk van uw specifieke situatie.
Als team zetten wij ons in om:
  • gefundeerd advies te leveren, vanuit de technische inhoud, met oog voor oorzaak en gevolg;
  • Actief met u mee te denken, als ondernemer, met aandacht voor de (middel)lange termijn;
  • Blijvend te investeren in de kennis en bekwaamheid van onze professionals;
  • Alert te zijn voor de wijzigende behoeften van uw onderneming in het kader van een duurzame samenwerking.

Wij gaan uit van een “co-responsibility” tussen accountant en ondernemer. Samen zorgen we ervoor dat de som meer is dan de samenstellende delen. Wij hechten daarom veel belang aan openheid en directe communicatie, met ruimte voor een nieuwe aanpak of alternatieve oplossingen.Door onze specifieke benadering combineert u als cliënt, de kracht van de expertise van een groot kantoor met de voordelen van een individuele begeleiding.

Onze klanten

Konsilanto richt zich tot internationale groepen, grote en kleine KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen.

Door onze mix van medewerkers en achtergronden kunnen wij voor elk van deze ondernemers en ondernemingen een meerwaarde betekenen. De waardering van onze opdrachtgevers en de grote diversiteit aan cliënten binnen onze portefeuille sterken ons in deze overtuiging.