window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Flexijobs vanaf 2024. Wat verandert er?

Net op de valreep voor het jaareinde, op 29 december 2023, werd de Programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze Programmawet bevat onder meer nieuwe wetgeving omtrent de flexijobs, met daarin zowel een uitbreiding naar bijkomende sectoren als een verstrenging van de voorwaarden. De Programmawet is in werking getreden vanaf 01/01/2024 en geldt dus as we speak. [Lees verder]

Flexijobs vanaf 2024. Wat verandert er?2024-02-15T09:03:42+01:00

Starten als werkgever. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Later dit jaar organiseren we met enkele partners een HR-evenement. Houd onze nieuwsbrief en socials hiervoor in de gaten! In de aanloop naar dit evenment willen we je alvast meegeven waar je als groeiende onderneming rekening mee moet houden wanneer je van plan bent om een paar extra helpende handen in dienst te nemen.  [Lees verder]

Starten als werkgever. Wat komt hier allemaal bij kijken?2024-01-19T09:45:24+01:00

Tijdelijke werkloosheid met minder papier vanaf 1 september 2023 – De elektronische controlekaart

Tot op heden ontving elke werknemer die in tijdelijke werkloosheid werd gesteld een papieren controlekaart C3.2 van de werkgever.  Deze kaart moest maandelijks worden ingevuld en aan het einde van de maand aan de uitbetalingsinstelling worden bezorgd. De RVA heeft in 2023 een project gelanceerd om deze papieren controlekaart te vervangen door de elektronische controlekaart eC3.2.  Deze kan vanaf 1 september 2023 in alle ondernemingen worden gebruikt, al is dit (nog) niet verplicht. [Lees verder]

Tijdelijke werkloosheid met minder papier vanaf 1 september 2023 – De elektronische controlekaart2023-09-11T09:11:34+01:00

Verrekening vakantiegeld: Wijzigingen op komst vanaf 2024

De wetgever wil vanaf het vakantiejaar 2024 van start gaan met een nieuwe methode om vakantiegeld te verrekenen. De aanpassing heeft betrekking op zowel de verrekening bij de nieuwe werkgever van het enkel vertrekvakantiegeld dat bedienden ontvangen van een vorige werkgever als de verrekening van het enkel vakantiegeld betaald door het vakantiefonds bij overgang van arbeider naar bediende. De verrekening van het dubbel vakantiegeld wijzigt niet. Ook in 2024 zal die verrekening nog steeds op één moment gebeuren. In de maand mei of juni. [Lees verder]

Verrekening vakantiegeld: Wijzigingen op komst vanaf 20242023-07-17T09:30:49+01:00

RSZ-vermindering eerste aanwervingen wijzigen vanaf 2024

Nieuwe werkgevers kunnen momenteel voor de eerste werknemer een RSZ-vermindering krijgen tot wel € 4.000 en dit onbeperkt in de tijd.  Voor de vijf volgende  werknemers krijgt de werkgever een vermindering van € 1.150 to € 450, beperkt tot in totaal 13 kwartalen. De Federale Regering besliste tijdens de recente begrotingscontrole dat er wijzigingen zullen komen in dit systeem. [Lees verder]

RSZ-vermindering eerste aanwervingen wijzigen vanaf 20242023-06-14T09:10:45+01:00

De koopkrachtpremie voor werknemers mogelijk vanaf 1 juni 2023

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus. Initieel werden deze dagen niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten voor werknemers. Onze regering heeft inmiddels een akkoord bereikt om deze dagen alsnog gelijk te stellen. [Lees verder]

De koopkrachtpremie voor werknemers mogelijk vanaf 1 juni 20232023-05-15T08:41:35+01:00

Wat is de e-Box?

De e-Box is een elektronische brievenbus waarin je op een veilige manier berichten kan vinden die door steeds meer en meer overheidsdiensten worden verzonden.  Zowel burgers als bedrijven kunnen hun e-Box raadplegen. Voor burgers is dat de e-Box Burger en voor bedrijven heet dat e-Box Enterprise.  Het doel van de overheid is om hun dienstverlening efficiënter te organiseren en te digitaliseren.  Het papieren tijdperk is (bijna) verleden tijd. [Lees verder]

Wat is de e-Box?2023-05-12T09:44:50+01:00

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2023

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus. Initieel werden deze dagen niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten voor werknemers. Onze regering heeft inmiddels een akkoord bereikt om deze dagen alsnog gelijk te stellen. [Lees verder]

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 20232023-03-17T22:18:36+01:00

Wijziging onkostenvergoeding op fiscale fiches

De fiscus wil een beter overzicht krijgen over de bedragen van ‘kosten eigen aan de werkgever’ die werkgevers toekennen aan hun personeel. Er werd daarom een nieuwe fiscale regelgeving afgesloten waarin een verruimde ficheverplichting wordt geïntroduceerd. Deze nieuwe regel geldt vanaf inkomstenjaar 2022 en moet dus retro-actief worden toegepast. [Lees verder]

Wijziging onkostenvergoeding op fiscale fiches2023-02-23T11:15:45+01:00

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 2024

Vroeger kon je als jobstudent slechts 50 dagen aan de slag. Sinds 2017 is dat opgetrokken tot maximaal 475 uur per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximale aantal uren studentenarbeid nog eens verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot 2024, daarna wordt dit geëvalueerd. [Lees verder]

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 20242023-01-24T08:51:31+01:00