window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

De koopkrachtpremie voor werknemers mogelijk vanaf 1 juni 2023

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus. Initieel werden deze dagen niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten voor werknemers. Onze regering heeft inmiddels een akkoord bereikt om deze dagen alsnog gelijk te stellen. [Lees verder]

De koopkrachtpremie voor werknemers mogelijk vanaf 1 juni 20232023-05-15T08:41:35+01:00

Wat is de e-Box?

De e-Box is een elektronische brievenbus waarin je op een veilige manier berichten kan vinden die door steeds meer en meer overheidsdiensten worden verzonden.  Zowel burgers als bedrijven kunnen hun e-Box raadplegen. Voor burgers is dat de e-Box Burger en voor bedrijven heet dat e-Box Enterprise.  Het doel van de overheid is om hun dienstverlening efficiënter te organiseren en te digitaliseren.  Het papieren tijdperk is (bijna) verleden tijd. [Lees verder]

Wat is de e-Box?2023-05-12T09:44:50+01:00

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2023

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus. Initieel werden deze dagen niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten voor werknemers. Onze regering heeft inmiddels een akkoord bereikt om deze dagen alsnog gelijk te stellen. [Lees verder]

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 20232023-03-17T22:18:36+01:00

Wijziging onkostenvergoeding op fiscale fiches

De fiscus wil een beter overzicht krijgen over de bedragen van ‘kosten eigen aan de werkgever’ die werkgevers toekennen aan hun personeel. Er werd daarom een nieuwe fiscale regelgeving afgesloten waarin een verruimde ficheverplichting wordt geïntroduceerd. Deze nieuwe regel geldt vanaf inkomstenjaar 2022 en moet dus retro-actief worden toegepast. [Lees verder]

Wijziging onkostenvergoeding op fiscale fiches2023-02-23T11:15:45+01:00

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 2024

Vroeger kon je als jobstudent slechts 50 dagen aan de slag. Sinds 2017 is dat opgetrokken tot maximaal 475 uur per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximale aantal uren studentenarbeid nog eens verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot 2024, daarna wordt dit geëvalueerd. [Lees verder]

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 20242023-01-24T08:51:31+01:00

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor jonge werknemers

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft. [Lees verder]

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor jonge werknemers2022-09-19T10:04:07+01:00

Wijziging verrekening vertrekvakantiegeld in het vooruitzicht?

Wanneer een bediende uit dienst treedt betaalt de werkgever vertrekvakantiegeld.  Dit vakantiegeld moet nadien worden verrekend bij de nieuwe werkgever om ervoor te zorgen dat de opgebouwde rechten worden overgedragen naar deze nieuwe werkgever. Tot op heden wordt dit enkelvoudig vertrekvakantiegeld in één keer verrekend.  Hierdoor ontvangt de werknemer in de maand van de verrekening vaak geen of een erg beperkt loon. De FOD WASO (Federal Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) liet weten dat deze aanpak niet langer aanvaard zal worden. [Lees verder]

Wijziging verrekening vertrekvakantiegeld in het vooruitzicht?2022-07-15T06:20:54+01:00

De begrotingsgesprekken werden afgerond. Welke impact zullen werkgevers en werknemers ondervinden?

De federale regering heeft op 12 oktober de begrotingsgesprekken voor 2022 afgerond. Heel wat van de aangekondigde maatregelen zullen een belangrijke impact hebben voor werkgevers en werknemers. Wij zorgden alvast voor een overzicht van wat we al konden vernemen tijdens de regeringsverklaring van de premier en uit de pers.  We verwachten de komende dagen en weken ontwerpteksten en meer duidelijkheid over de manier waarop de regeringsbeslissingen concreet vorm zullen krijgen en over de timing. [Lees verder]

De begrotingsgesprekken werden afgerond. Welke impact zullen werkgevers en werknemers ondervinden?2021-10-19T08:52:52+01:00

Jonge werknemers: onder bepaalde voorwaarden geen inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal!

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft. [Lees verder]

Jonge werknemers: onder bepaalde voorwaarden geen inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal!2021-09-20T10:42:02+01:00

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten

Werk je tijdens de zomervakantie als student?  Dan hebben we goed nieuws voor jou!  Alle uren die je in het derde kwartaal 2021 werkt tellen niet mee voor de telling van je contingent (= 475u studentenarbeid op jaarbasis aan verminderde sociale bijdragen). De uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wel gewoon mee.  Behalve voor studenten die werken in de gezondheidszorg en het onderwijs.  Voor hen werden de uren van het eerste en tweede kwartaal ook al niet meegeteld. [Lees verder]

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten2021-07-19T13:17:01+01:00