Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten

Werk je tijdens de zomervakantie als student?  Dan hebben we goed nieuws voor jou!  Alle uren die je in het derde kwartaal 2021 werkt tellen niet mee voor de telling van je contingent (= 475u studentenarbeid op jaarbasis aan verminderde sociale bijdragen). De uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wel gewoon mee.  Behalve voor studenten die werken in de gezondheidszorg en het onderwijs.  Voor hen werden de uren van het eerste en tweede kwartaal ook al niet meegeteld. [Lees verder]

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten2021-07-19T13:17:01+01:00

De coronapremie voor werknemers

De maximaal beschikbare marge voor loonopslag voor de komende twee jaar bedraagt 0,4 % bovenop indexaanpassingen die geraamd worden op 2,8 %. Dat is het resultaat van berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Daarnaast besliste onze regering over een éénmalige coronapremie van maximum 500 euro netto.  Werkgevers die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden kunnen hun werknemers hiermee belonen.  De uitwerking hiervan is nog niet helemaal rond. [Lees verder]

De coronapremie voor werknemers2021-07-14T11:17:28+01:00

Het vaccinatieverlof is een feit

De wet is gestemd! Dit betekent dat heel wat werknemers het recht hebben om zich tijdens de werkuren de laten vaccineren, en dit zonder loonverlies. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je dit aan als werknemer? [Lees verder]

Het vaccinatieverlof is een feit2021-05-14T07:47:39+01:00

Onkostenvergoeding voor telewerk: De RSZ volgt de fiscus

Nu het stilaan duidelijk wordt dat thuiswerk ook na de coronacrisis een blijver wordt, heeft de belastingdienst een circulaire gepubliceerd over welke vergoedingen een werknemer belastingvrij betaald mag krijgen.  De principes die hierin werden opgenomen komen sterk overeen met de manier waarop de RSZ in het verleden deze kostenvergoeding reeds toepaste. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. [Lees verder]

Onkostenvergoeding voor telewerk: De RSZ volgt de fiscus2021-05-10T09:40:29+01:00

Corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2021

In normale omstandigheden is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld voor vakantierechten.  Dit geldt bijgevolg ook voor de tijdelijke werkloosheid wegens corona.  Arbeiders en bedienden die in 2020 gebruik hebben moeten maken van corona-werkloosheid hebben bijgevolg minder rechten opgebouwd in 2020.  Dit zou dus normaal gezien een impact hebben op hun vakantiedagen en vakantiegeld in het jaar 2021. [Lees verder]

Corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 20212021-02-16T11:41:50+01:00

Tijdelijke werkloosheid overmacht – Sluiting scholen of kinderdagverblijven

Tot 30 september konden ouders gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof. Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. [Lees verder]

Tijdelijke werkloosheid overmacht – Sluiting scholen of kinderdagverblijven2020-10-16T13:58:30+01:00

Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding

Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding Je betaalt een kilometervergoeding aan je werknemer wanneer hij zijn eigen wagen gebuikt voor werkgerelateerde verplaatsingen. Het bedrag van die forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt dit forfait 0,3542 [Lees verder]

Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding2020-09-15T15:05:36+01:00

Een werknemer besluit om toch naar een risicogebied te reizen. Wat kan je als werkgever doen?

Een werknemer besluit om toch te reizen naar een risicogebied. Wat nu? Kan je als werkgever je werknemer verplichten om zijn reisbestemming door te geven? Neen, de werkgever kan de werknemer niet verplichten om op deze vraag te antwoorden. Kan de werkgever zijn werknemer verbieden om tijdens [Lees verder]

Een werknemer besluit om toch naar een risicogebied te reizen. Wat kan je als werkgever doen?2020-09-15T15:06:48+01:00

Onbelast bijverdienen: afgeschaft (vanaf 2021)

Onbelast bijverdienen: afgeschaft (vanaf 2021) Het is u mogelijk ontgaan in de afgelopen Corona-periode, maar eind april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de regeling omtrent onbelast bijklussen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De regeling verhuist dus naar de prullenmand, echter [Lees verder]

Onbelast bijverdienen: afgeschaft (vanaf 2021)2020-07-23T10:26:48+01:00

Vanaf 2021 geen RSZ-vermindering meer voor uw eerste werknemer?

Vanaf 2021 geen RSZ-vermindering meer voor uw eerste werknemer? De doelgroepverminderingen zijn een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om personeel in dienst te nemen en om medewerkers uit bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen, langdurig werklozen) aan te trekken of te behouden. Het gaat [Lees verder]

Vanaf 2021 geen RSZ-vermindering meer voor uw eerste werknemer?2020-07-23T10:27:09+01:00

Corona-update: nieuwe steunmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis

Corona-update: nieuwe steunmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis De zogenaamde superkern van de federale regering kondigde afgelopen vrijdag een reeks nieuwe ondersteunende maatregelen aan om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste maatregelen, die hoofdzakelijk gericht zijn [Lees verder]

Corona-update: nieuwe steunmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis2020-07-23T10:27:34+01:00