window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 2024

Vroeger kon je als jobstudent slechts 50 dagen aan de slag. Sinds 2017 is dat opgetrokken tot maximaal 475 uur per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximale aantal uren studentenarbeid nog eens verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot 2024, daarna wordt dit geëvalueerd. [Lees verder]

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 20242023-01-24T08:51:31+01:00

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor jonge werknemers

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft. [Lees verder]

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor jonge werknemers2022-09-19T10:04:07+01:00

Wijziging verrekening vertrekvakantiegeld in het vooruitzicht?

Wanneer een bediende uit dienst treedt betaalt de werkgever vertrekvakantiegeld.  Dit vakantiegeld moet nadien worden verrekend bij de nieuwe werkgever om ervoor te zorgen dat de opgebouwde rechten worden overgedragen naar deze nieuwe werkgever. Tot op heden wordt dit enkelvoudig vertrekvakantiegeld in één keer verrekend.  Hierdoor ontvangt de werknemer in de maand van de verrekening vaak geen of een erg beperkt loon. De FOD WASO (Federal Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) liet weten dat deze aanpak niet langer aanvaard zal worden. [Lees verder]

Wijziging verrekening vertrekvakantiegeld in het vooruitzicht?2022-07-15T06:20:54+01:00

De begrotingsgesprekken werden afgerond. Welke impact zullen werkgevers en werknemers ondervinden?

De federale regering heeft op 12 oktober de begrotingsgesprekken voor 2022 afgerond. Heel wat van de aangekondigde maatregelen zullen een belangrijke impact hebben voor werkgevers en werknemers. Wij zorgden alvast voor een overzicht van wat we al konden vernemen tijdens de regeringsverklaring van de premier en uit de pers.  We verwachten de komende dagen en weken ontwerpteksten en meer duidelijkheid over de manier waarop de regeringsbeslissingen concreet vorm zullen krijgen en over de timing. [Lees verder]

De begrotingsgesprekken werden afgerond. Welke impact zullen werkgevers en werknemers ondervinden?2021-10-19T08:52:52+01:00

Jonge werknemers: onder bepaalde voorwaarden geen inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal!

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft. [Lees verder]

Jonge werknemers: onder bepaalde voorwaarden geen inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal!2021-09-20T10:42:02+01:00

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten

Werk je tijdens de zomervakantie als student?  Dan hebben we goed nieuws voor jou!  Alle uren die je in het derde kwartaal 2021 werkt tellen niet mee voor de telling van je contingent (= 475u studentenarbeid op jaarbasis aan verminderde sociale bijdragen). De uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wel gewoon mee.  Behalve voor studenten die werken in de gezondheidszorg en het onderwijs.  Voor hen werden de uren van het eerste en tweede kwartaal ook al niet meegeteld. [Lees verder]

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten2021-07-19T13:17:01+01:00

De coronapremie voor werknemers

De maximaal beschikbare marge voor loonopslag voor de komende twee jaar bedraagt 0,4 % bovenop indexaanpassingen die geraamd worden op 2,8 %. Dat is het resultaat van berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Daarnaast besliste onze regering over een éénmalige coronapremie van maximum 500 euro netto.  Werkgevers die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden kunnen hun werknemers hiermee belonen.  De uitwerking hiervan is nog niet helemaal rond. [Lees verder]

De coronapremie voor werknemers2021-07-14T11:17:28+01:00

Het vaccinatieverlof is een feit

De wet is gestemd! Dit betekent dat heel wat werknemers het recht hebben om zich tijdens de werkuren de laten vaccineren, en dit zonder loonverlies. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je dit aan als werknemer? [Lees verder]

Het vaccinatieverlof is een feit2021-05-14T07:47:39+01:00

Onkostenvergoeding voor telewerk: De RSZ volgt de fiscus

Nu het stilaan duidelijk wordt dat thuiswerk ook na de coronacrisis een blijver wordt, heeft de belastingdienst een circulaire gepubliceerd over welke vergoedingen een werknemer belastingvrij betaald mag krijgen.  De principes die hierin werden opgenomen komen sterk overeen met de manier waarop de RSZ in het verleden deze kostenvergoeding reeds toepaste. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. [Lees verder]

Onkostenvergoeding voor telewerk: De RSZ volgt de fiscus2021-05-10T09:40:29+01:00

Corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2021

In normale omstandigheden is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld voor vakantierechten.  Dit geldt bijgevolg ook voor de tijdelijke werkloosheid wegens corona.  Arbeiders en bedienden die in 2020 gebruik hebben moeten maken van corona-werkloosheid hebben bijgevolg minder rechten opgebouwd in 2020.  Dit zou dus normaal gezien een impact hebben op hun vakantiedagen en vakantiegeld in het jaar 2021. [Lees verder]

Corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 20212021-02-16T11:41:50+01:00