Human Resources
13 maart 2024

Wijzigingen fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024

Werknemers die met de fiets naar het werk komen of hiermee een dienstverplaatsing uitvoeren, krijgen een fietsvergoeding.  Als extra stimulans wordt het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding verhoogd.

Nieuw bedrag per km vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets verhoogd naar 0,35 euro per kilometer. Vorig jaar bedroeg het bedrag per kilometer nog 0,27 euro.

Jaarlijks plafond

Er werd een jaarlijks plafond ingevoerd t.b.v. 3.500 per jaar.  Van zodra dit plafond wordt overschreden is dit bedrag onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.
Dit plafond telt per werkgever.  Indien een werknemer in de loop van het kalenderjaar bij meerdere werkgevers tewerkgesteld is, moet elke werkgever enkel rekening houden met het bedrag dat hij toekent.

Bij overschrijding bij meerdere werkgevers wordt de regularisatie op fiscaal vlak uitgevoerd via de personenbelasting.
Op sociaal vlak wordt het plafond wel per werkgever bekeken, dus hier is een regularisatie niet aan de orde.

Nieuwe voorwaarde: forfaitaire aftrek van de kosten

Vanaf 1 januari 2024 kunnen enkel werknemers (en bedrijfsleiders) die in hun aangifte personenbelasting hebben gekozen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten genieten van de forfaitaire vrijstelling voor de woon-werkverplaatsingen per fiets.

Indien de werknemer er voor kiest om zijn werkelijke kosten te bewijzen, zullen de kilometervergoedingen belastbaar zijn tegen het progressieve tarief, samen met de andere beroepsinkomsten.

Deze nieuwe voorwaarde is nu ook vereist voor de vrijstelling wanneer een fiets ter beschikking wordt gesteld door de werkgever. Tot nu toe was het voldoende om aan te kunnen tonen dat de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer of een deel daarvan.

Vanaf inkomstenjaar 2024 is het niet langer vereist dat de werkgever aan de werknemer vraagt om schriftelijk te bevestigen dat hij geen aanspraak zal maken op zijn werkelijke beroepskosten.

Welke fietsvergoeding moet de werkgever nu betalen in 2024?

Hier zijn verschillende mogelijkheden.

Fietsvergoeding gebaseerd op het maximale bedrag, voorzien in een CAO

In verschillende sectoren wordt het bedrag per kilometer vastgelegd in een sectorale CAO.  Deze moet uiteraard worden gevolgd.
Indien de sector het maximaal vrijgestelde bedrag voorziet, dan moet de fietsvergoeding worden verhoogd per 1 januari 2024.

Fietsvergoeding voorzien in een CAO – vast bedrag

Voorziet de sector-of bedrijfs-CAO een vast bedrag per kilometer, dan blijft dit bedrag behouden per 1 januari 2024.
Een verhoging is enkel van toepassing indien er een nieuwe CAO wordt afgesloten.

Fietsvergoeding op basis van CAO 164

Vanaf 1 mei 2023 hebben alle werknemers recht op een fietsvergoeding.  Ook indien er geen sector- of bedrijfs- CAO werd afgesloten.

  • De fietsvergoeding bedraagt 0.27 euro/km voor 2023.  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • De maximale afstand waarvoor een vergoeding wordt toegekend is 20 kilometer per enkele reis.

We gieten het hieronder in een overzicht.

Heb je hier nog vragen bij?  Aarzel niet ons te contacteren!