Human Resources
8 mei 2024

Bedrijfsfiets trekt aandacht van de fiscus

Wordt er kosteloos een bedrijfsfiets aangeboden en/of een fietsvergoeding toegekend? Lees dan zeker dit artikel, want er werden per 1/01/2024 enkele nieuwe regels in het leven geroepen.

Steeds meer werknemers/ bedrijfsleiders gaan met de (bedrijf)fiets naar het werk. Enerzijds is dit goed voor de gezondheid en anderzijds is dit fiscaal interessant! Een win-win dus.

We lijsten de fiscale (cumuleerbare) voordelen graag nog een keer voor je op:

 • Vrijstelling woon-werk | kilometervergoeding per fiets
  • 0.35 EUR/ km (maximumbedrag)
  • Maximaal 3500 EUR per jaar (aanslagjaar 2025)
   • Per belastingplichtige & per belastbaar tijdperk
 • Vrijstelling voordeel alle aard voortvloeiend uit ter beschikkingsstelling van een fiets

Deze vrijstellingen waren tot voor kort onbeperkt in bedrag en kilometers en waren makkelijk toepasbaar. Er is beslist om hier vanaf 01/01/2024 verandering in te brengen.

Wat verandert er?

De fiscale fiche (281.10 of 281.20) zal vanaf 01/01/2024 het voordeel alle aard, genoten bij de gratis ter beschikkingstelling van een bedrijfsfiets en het totaalbedrag aan ontvangen fietsvergoedingen in het kader van woon-werk vermelden.

De fiscale vrijstellingen zullen enkel nog gelden als de belastingplichtigen het stelsel van aftrek forfaitaire beroepskosten hanteert.

 • Belastingplichtigen die kiezen voor aftrek van de werkelijke beroepskosten worden automatisch uitgesloten voor bovenstaande vrijstellingsregels
 • Toegekende fietsvergoedingen en/of het voordeel van de bedrijfsfiets zullen dan een deel van het beroepsinkomen vormen, belastbaar tegen het progressieve tarief

Bepalen voordeel alle aard bedrijfsfiets:

 • Overeenstemmen met werkelijke waarde
 • Volledige kostprijs
 • Toebehoren (verzekering, onderhoud…)

Voorbeelden:

Leasing door werkgever

 • Totale jaarkost (inclusief BTW) = voordeel
 • Pro rata in functie van gebruik indien fiets niet altijd ter beschikking staat

Aankoop door werkgever

 • Aankoopprijs afschrijven over 5 jaar (economische levensjaar fiets)
 • + toebehorende kosten per jaar (onderhoud, verzekering…)

Waarom?

De algemene regeling inzake de vrijstelling van de werkgeverstussenkomt in de kosten van woon-werkverkeer, voorziet reeds dat vrijstellingsregels niet gelden voor wie de werkelijke beroepskosten bewijst. Zo is ook de regeling omtrent werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer per fiets, conform de algemene regelingen.

Wat verandert er nog?

Er zal geen verklaring meer nodig zijn om de vrijstellingsregels inzake werkgeverstussenkomst in kosten woon-werkverkeer toe te passen bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing.

Voordien kon de werkgever bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing in principe enkel rekening houden met de vrijstellingsregels op voorwaarde dat de werknemer schriftelijk bevestigd had dat hij bij de aangifte van zijn inkomsten voor het betrokken jaar geen aanspraak zal maken op werkelijke beroepskosten.

Deze administratieve verplichting vervalt dus.

Conclusie:

 • Een bijkomende administratieve last.
 • Bezorg tijdig alle informatie aan je sociaal secretariaat zodat dit correct kan geboekt worden op de individuele rekeningen en dit ten laatste in december.

Hoe dit in de loonverwerking moet worden opgenomen is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal in een later stadium duidelijk worden. Wij houden je op de hoogte!

© Roma Lodewijckx en Fatma Unlu