Human Resources
5 april 2024

CAO 90

CAO 90, ook wel bekend als het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, is een bonus die collectief aan werknemers kan worden toegekend. Dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Het voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig voor zowel je werknemer als voor jou als werkgever!

Maar er komt natuurlijk wel wat administratie aan te pas.

In a nutshell:

  • Als werkgever moet je op voorhand de referentieperiode bepalen waarin er een bepaalde doelstelling gemeten zal worden. Dit kan gaan over een periode van 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Je moet de doelstellingen vastleggen, de manier waarop de resultaten gemeten zullen worden en wie recht zal hebben op deze bonus als hij/zij aan de doelstellingen heeft voldaan.
    Het mag dus vooraf niet zeker zijn dat de doelstellingen gehaald worden & ze moeten meetbaar zijn.
  • Eens je plan klaar, moet je dit overmaken aan de FOD WASO, met de bijhorende documenten. Let op! De deadline voor het indienen van het bonusplan bij de griffie is 30 april indien je 2024 als referentieperiode neemt. Deze deadline mag je niet missen!
  • Ook belangrijk: het bedrag wat je als bonus kan toekennen in het kader van de CAO 90 is niet ongelimiteerd. De sociale en fiscale grensbedragen voor 2024 zijn ondertussen bekend.
    • Het sociaal grensbedrag (RSZ) is vastgelegd op € 4.020,00. Indien dit bedrag per kalenderjaar en per werknemer niet overschreden wordt, is deze bonus vrijgesteld van de gewone RSZ- bijdragen. De werknemer is wel nog steeds een solidariteitsbijdrage van 13.07% verschuldigd en de werkgever is een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% verschuldigd.
    • Het fiscale grensbedrag (BV) is vastgelegd op € 3.496,00. Indien het grensbedrag per werknemer per kalenderjaar gerespecteerd wordt, is deze bonus volledig vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

CAO 90 is dus zeker de moeite waard als je je werknemers voor een extra inspanning ook een leuke beloning wil kunnen aanbieden.

Graag meer info over de procedure van CAO 90? Neem zeker contact met ons op via payroll@konsilanto.be

Benieuwd naar andere fiscaal interessante verloningsmogelijkheden? We nodigen je graag uit op ons HR-Event & vertellen je graag meer over alternatieve verloningsmogelijkheden! Inschrijven kan je HIER!

© Roma Lodewijckx en Fatma Unlu