Human Resources
14 februari 2024

Flexijobs vanaf 2024.  Wat verandert er?

Net op de valreep voor het jaareinde, op 29 december 2023, werd de Programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze Programmawet bevat onder meer nieuwe wetgeving omtrent de flexijobs, met daarin zowel een uitbreiding naar bijkomende sectoren als een verstrenging van de voorwaarden.

De Programmawet is in werking getreden vanaf 01/01/2024 en geldt dus as we speak.

Welke sectoren komen erbij?

Het betreft 12 nieuwe sectoren, waaronder kinderopvang, onderwijs, de voedingsindustrie en de autosector:

 • Personenvervoer via bus/autocar
 • Onderwijs/opvoeding
 • Sport & cultuur
 • Begrafenisondernemingen
 • Kinderopvang
 • Evenementen
 • Voeding
 • Autorijscholen en vormingscentra
 • Autosector
 • Land- en tuinbouw
 • Vastgoedsector
 • Verhuissector

De sociale partners in deze sectoren kunnen echter nog wel overeenkomen dat in hun sector, of een gedeelte daarvan, flexi-jobs toch niet toegelaten zijn. (opt-out)

Binnen twee paritaire comités, nl. PC 144 ivm landbouw en PC 145 ivm tuinbouw, werd er ondertussen al een cao gesloten om de opt-out toe te passen en dit naar verwachting vanaf 01/04/2024, weliswaar nog te bevestigen via KB.

Welke voorwaarden wijzigen er?

 1. Je mag niet meer in hetzelfde kwartaal én als flexi én als werknemer werken bij één en dezelfde werkgever. Wat wel nog kan, als je eerst als flexi hebt gewerkt voor een werkgever, nadien in dienst komen met een gewone arbeidsovereenkomst in één en hetzelfde kwartaal. Het is overigens eveneens niet toegestaan om een flexi-job uit te oefenen bij een onderneming die verbonden is met die waar de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft (voor ten minste 4/5e tewerkstelling).
 2. Als je jouw arbeidsregime wijzigt van voltijds naar deeltijds, dan kan je het derde kwartaal hierna gedurende twee kwartalen niet als flexi werken.
 3. Er komt een minimum- en maximumloon. Vanaf 2024 zal er gebruik gemaakt worden van sectorale barema’s, met uitzondering van de horeca. Hierdoor zal in veel gevallen het minimumloon van de flexi stijgen. De keerzijde hiervan is dat er ook een plafond komt op het loon. Uitgerekend zou dit op ongeveer 16,78 euro per uur komen.
 4. Er komt een fiscaal plafond van 12.000 euro. Wanneer je meer verdient, dan zal je daarop belast worden. Dit plafond geldt niet voor gepensioneerden.
 5. De RSZ-werkgeversbijdrage stijgt van 25% naar 28%.

Zoals vaker lijkt dit regime voor ons een geval van “you win some, you lose some”. We kunnen er echter van uitgaan dat deze wijziging voor het merendeel van de flexi’s eerder voordelig zal zijn.

Heb je hier nog vragen bij?  Aarzel niet ons te contacteren!

© Syria Verbeke