Human Resources
18 januari 2024

Starten als werkgever.  Wat komt hier allemaal bij kijken?

Overweeg je als groeiende onderneming om een paar extra helpende handen aan te nemen? Ontdek in dit artikel met welke zaken je als startende werkgever rekening dient te houden.

Identificatie als werkgever bij de RSZ

Allereerst zal je je als startende werkgever moeten identificeren bij de RSZ.  Hiervoor wordt een aanvraag tot  identificatie ingediend, waarna je een werkgeversnummer toegewezen krijgt.  In dit proces wordt de RSZ categorie en paritair comité bepaald op basis van de activiteiten van je onderneming en het statuut van je werknemer(s).

Elke werkgever is vervolgens verplicht de in-en uitdiensttreding van personeel aan de RSZ te melden via Dimona.

¿Quanta Costa?

RSZ-werkgever

Als werkgever moet je patronale socialezekerheidsbijdragen betalen. Het percentage patronale bijdragen is afhankelijk van het paritair comité, het statuut van je werknemer en het aantal personeelsleden in dienst. Gemiddeld bedraagt deze kost 25 à 30% bovenop het brutoloon.

Schrikt dit percentage je af? Misschien kan het je geruststellen dat er voor startende werkgevers bijdrageverminderingen voor de eerste zes aanwervingen bestaan. Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een RSZ-korting bekomen van max. €3.100 zonder beperking in tijd. Voor de volgende twee werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van €1.550 tot €450 beperkt tot max. 13 kwartalen. Uitgebreide info hierover kan je terugvinden op de website van VLAIO.

RSZ-werknemer

De persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van de werknemer bedragen 13,07% en worden door jou als werkgever op het brutoloon ingehouden. Dit is dus geen loonkost, maar je bent als werkgever wel verantwoordelijk om deze RSZ-bijdragen door te storten aan de sociale zekerheid.

Bedrijfsvoorheffing

Na de inhouding van de RSZ-werknemer bekom je het belastbaar loon.  Op dit bedrag wordt de inhouding bedrijfsvoorheffing berekend. Deze inhouding is eveneens geen loonkost, maar ook hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor het doorstorten ervan aan het Team Inning bedrijfsvoorheffing.

Loon-en arbeidsvoorwaarden

Wat vaak vergeten wordt bij de onderhandeling over de loon- en arbeidsvoorwaarden is dat elk paritair comité een eigen regelgeving heeft dat voor een groot deel de basis zal vormen van het arbeidscontract. Dit kan gaan over de functiecategorie, verloning, arbeidsduur, woon-werkverkeer, …

Bij het samenstellen van een loonpakket schakel je best een payroll professional in. Wat is het baremaloon voor mijn werknemer? Wat is een marktconform loon? Welke netto vergoedingen mag ik toepassen? Welke extra legale voordelen zijn mogelijk? Het is aangeraden hierbij enkele jaren vooruit te denken. Sommige voordelen dienen immers te worden toegekend aan de gehele organisatie of aan werknemers met eenzelfde functie. De verloning van je eerste werknemer bepaalt dus de maatstaf voor het loonpakket van toekomstige werknemers.

Lees ook ‘Het loonpakket van een werknemer onder de loep’.

Verzekeringen

Voor de arbeidsongevallen verzekering reken je best 2% op de brutoloonmassa. Niet onbelangrijk is dat deze polis uiterlijk op de eerste werkdag van je werknemer afgesloten dient te zijn. Een werkgever die zijn werknemer(s) niet (tijdig) verzekerd heeft tegen arbeidsongevallen, wordt ambtshalve aangesloten door Fedris en riskeert boetes.

Een groeps- en hospitalisatieverzekering vormt voor veel bedienden een extralegaal voordeel. In bepaalde paritaire comités wordt een sectoraal pensioenplan voorzien.

Periodieke aangiftes

Payroll bestaat uit meer dan de maandelijkse loonverwerking. Zo zal je sociaal secretariaat elk kwartaal via een DmfA de loon- en arbeidstijdgegevens van je werknemer(s) aan de RSZ kenbaar maken.  Dmf-wat?  DmfA staat voor Déclaration multifonctionelle/multifunctionele aangifte en verzendt de berekende socialezekerheidsbijdragen en verminderingen aan de RSZ. Het wordt gebruikt door verschillende instellingen van de sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, Fedris, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie) waardoor deze aangifte multifunctioneel wordt genoemd.

Ook het aangeven van de bedrijfsvoorheffing wordt door je sociaal secretariaat verzorgd. Dit verloopt één keer per maand of per kwartaal via FinProf. De omvang van de aangifte bepaalt de periodiciteit.

Weet je niet waar beginnen? Onze payroll afdeling staat je met veel plezier bij! Door een eerste  loonkostsimulatie en het concretiseren van de opstartformaliteiten zorgen we dat jij goed voorbereid bent om de stap naar werkgever te zetten. Je kan ons contacteren via mail op payroll@konsilanto.be.