Human Resources
11 september 2023

Tijdelijke werkloosheid met minder papier vanaf 1 september 2023 – De elektronische controlekaart

Tot op heden ontving elke werknemer die in tijdelijke werkloosheid werd gesteld een papieren controlekaart C3.2 van de werkgever.  Deze kaart moest maandelijks worden ingevuld en aan het einde van de maand aan de uitbetalingsinstelling worden bezorgd.

De RVA heeft in 2023 een project gelanceerd om deze papieren controlekaart te vervangen door de elektronische controlekaart eC3.2.  Deze kan vanaf 1 september 2023 in alle ondernemingen worden gebruikt, al is dit (nog) niet verplicht.

Hoe kan de werkgever de elektronische werkwijze invoeren?

Werkgevers die hier gebruik van willen maken moeten dit invoeren via één van onderstaande kanalen:

  • een ondernemings-cao
  • het arbeidsreglement
  • een individueel akkoord met de werknemer

Een onderneming die gebruik maakt van de eC3.2 is bovendien vrijgesteld van de inschrijving in het validatieboek.

Wat moet de werknemer doen?

Dit kan via de online applicatie of via de app.

De werknemer moet de eC3.2 raadplegen, invullen en versturen aan zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) en dit via de beveiligde online omgeving van de RSZ.  Hij krijgt toegang via de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/ of via de eC3.2 app.

Vooraleer de werknemer de toepassing kan gebruiken, moet hij een verklaring op eer afleggen waarin hij zich akkoord verklaart om vanaf de lopende of vanaf de volgende maand (en verder in de toekomst) enkel nog elektronisch te werken. Dat akkoord wordt overgemaakt aan de uitbetalingsinstelling en de RVA, zodat de RVA op de hoogte is dat de werknemer vanaf de aangegeven maand enkel de elektronische toepassing gebruikt.

Hoe invullen?

De werknemer moet de kalender in de elektronische controlekaart invullen vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke maand waarin hij tijdelijk werkloos wordt gesteld, volgens de instructies die erin vermeld staan. Voor de werknemers uit de bouwsector geldt die verplichting vanaf de eerste dag van de maand.

  • werkloosheidsdagen worden blanco gelaten.
  • niet-vergoedbare dagen (ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, vakantie, …) worden vermeld op de controlekaart.

Vanaf de laatste werkdag van de maand bevestigt de werknemer de kalender en verstuurt hij de eC3.2 naar zijn uitbetalingsinstelling.

Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van deze elektronische controlekaart.

Wat als de werknemer de controlekaart niet elektronisch kan indienen?

Je werknemer verliest zijn smartphone, of kan tijdelijk niet aanmelden bij de online toepassing omdat zijn itsme-account is geblokkeerd vb.

In dit geval kan de werknemer een tijdelijke herroeping vragen van de verbintenis om gebruik te maken van de elektronische controlekaart.
Hiervoor moet hij via zijn uitbetalingsinstelling een formulier C3E-herroeping indienen bij de RVA waarop hij de reden vermeldt waarom hij de eC3.2tijdelijk niet kan gebruiken.

Als de RVA de tijdelijke herroeping aanvaardt, kan de werknemer voor de lopende maand en de volgende maand een papieren controlekaart C3.2A gebruiken, afgeleverd door de RVA. De werkgever moet deze controlekaarten dan niet inschrijven in het validatieboek.

Heb je nog vragen hierbij?  Aarzel niet ons hierover te contacteren!