window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Spices2019-05-22T07:09:16+01:00
  • Konsilanto accountants en belastingadviseurs.

Verhoogde criteria bepalen vanaf 01/01/2024 de grootte van je vennootschap

Gelet op de sterke inflatie van de voorbije jaren heeft de Europese commissie het opportuun geacht om de criteria voor de bepaling van de grootte van de onderneming drastisch te verhogen. De kwalificatie van de vennootschap als kleine vennootschap is belangrijk omdat heel wat fiscale voordelen voorbehouden zijn voor kleine ondernemingen, denk bijvoorbeeld maar aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. [Lees verder]

  • Bedrijfsfiets nieuwe wetgeving

Bedrijfsfiets trekt aandacht van de fiscus

Steeds meer werknemers en bedrijfsleiders gaan met de (bedrijfs)fiets naar het werk. Enerzijds goed voor de gezondheid, anderzijds ook fiscaal interessant! Een win-win dus. Wordt er kosteloos een bedrijfsfiets aangeboden en/of een fietsvergoeding ontvangen? Lees dan zeker dit artikel, want er zijn sinds 1/01/2024 nieuwe regels ingeroepen. [Lees verder]

CAO 90

CAO 90, ook wel bekend als het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, is een bonus die collectief aan werknemers kan worden toegekend. Dit onder bepaalde voorwaarden en volgens een strikte procedure. Het voordeel is dat je deze bonus, als je voldoet aan de voorwaarden, aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief kan toekennen. Voordelig voor zowel je werknemer als voor jou als werkgever! [Lees verder]

Hervorming investeringsaftrek

Momenteel ligt bij het parlement het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op tafel. Een belangrijk onderdeel van dit ontwerp gaat over de hervorming van de investeringsaftrek. Wanneer goedgekeurd zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op de investeringen gedaan vanaf 1 januari 2025. [Lees verder]