window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
16 oktober 2019

Vlaams regeerakkoord: waaraan kunnen we ons verwachten?

Jambon I is een feit.  Ondertussen is het ook duidelijk waar de nieuwe Vlaamse Regering voor staat.  Welke wijzigingen komen er op ons af?

Weg woonbonus!

Het was te verwachten. Het stond reeds beschreven in de startnota voor de regeringsonderhandelingen. De woonbonus wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020 in ruil voor een verlaging van de registratiebelasting (daling van 7 procent naar 6 procent). Op die manier wordt de fiscale incentive voor de aankoop van de enige eigen woning verschoven naar het moment van de aankoop van de woning. Hiermee verdwijnt een fiscale korting die gekoppeld is aan de wijze van financiering van de aankoop. Meer over de afschaffing van de woonbonus kan u lezen in dit artikel.

Een jaar langer blijven leven…

Een roerend vermogen overdragen naar een volgende generatie met geen of een zo laag mogelijke taxatie houdt velen bezig. Een schenking van gelden voor een Belgische notaris tussen echtgenoten, samenwonende partners of in de rechte lijn (ouders versus kinderen en kleinkinderen) kan tegen een vlak tarief van 3 procent.

Maar ook nog steeds belastingvrij via een bankgift of via een schenking voor een Nederlandse notaris. Tot voor kort diende de schenker nog drie jaar te leven om taxatie te vermijden. Want in het geval van een overlijden van de schenker binnen de drie jaar te tellen vanaf de datum van de schenking, worden de geschonken goederen fictief opnieuw bij de nalatenschap van de schenker geteld. Tussen echtgenoten, samenwonenden en in de rechte lijn kan die erfbelasting oplopen tot 27 procent en dus gevoelig hoger liggen dan het schenkingstarief van 3 procent.

De driejarige termijn zal worden verlengd tot vier jaar.  Het is afwachten vanaf wanneer de wijziging in voege zal treden.

Vriendenerfenis

Spreekwoordelijk wordt er gesproken van Beter een goede buur dan een verre vriend. In fiscalibus hebben we beter goede vrienden.

Want de Vlaamse Regering zal het mogelijk maken om een deel van de erfenis na te laten aan een vriend tegen de laagste tarieven in de erfbelasting die ook van toepassing zijn in het geval van vererving in de rechte lijn (tarieven die gevoelig lager liggen dan deze die van toepassing zijn in de zijlijn en versus andere (niet) verwanten).

Duo-legaat 2.0

Het duo-legaat is een techniek waarbij een goed doel een legaat verkrijgt vanuit een testamentaire beschikking op voorwaarde dat het de erfbelasting van andere erfgenamen (die dan meestal vallen in de hoogste tarieven inzake erfbelasting) op zich neemt.

In het regeerakkoord staat niet vermeld dat het duo-legaat wordt afgeschaft. Anderzijds is het ook niet duidelijk in welke vorm het dan zal blijven bestaan. Op dit moment is het dus nog koffiedik kijken hoe dit verder zal worden uitgewerkt.

Wat we zullen voelen in de portemonnee

De volgende maatregelen zullen elk hun eigen financieel effect hebben:

– de aanpassing van de verkeersfiscaliteit met een stijging van de verkeersbelasting voor meer vervuilende wagens en een daling ervan voor milieuvriendelijke wagens;

– een daling van de fiscale aftrek voor dienstencheques van 30 procent naar 20 procent.

Wat heeft de eindstreep niet gehaald?

In de startnota was er sprake van de invoering van een volledige vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner alsook voor inwonende kinderen tot 18 jaar.

Hiervan is in het regeerakkoord jammer genoeg niets meer terug te vinden.

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw cliëntenadviseur of ondernemersbegeleider.

Deel dit bericht:

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2020-06-09T12:35:58+01:00