Nieuws

Proficiat met je prestatie op de Marathon Des Sables, Kris!

16/04/18

Jullie aanmoedigingen hebben gewerkt! Kris heeft de Marathon Des Sables tot een goed einde gebracht. R E S P E C T!

Kris heeft dit niet zomaar gedaan maar ter ondersteuning van Sepps Groot Verzet tegen de spierziekte van Duchenne, dat kon u al lezen in een vorige nieuwsbrief.

Konsilanto steunde Kris alvast met een mooi bedrag. Wil u ook graag het wetenschappelijk onderzoek naar deze spierziekte ondersteunen? Dit kan via een gift op BE84 7370 2218 5559 (Spierziekten Vlaanderen VZW). Vanaf 40 EUR ontvangt u een fiscaal attest.

Bedankt voor uw steun!