Werkgeversadvies2020-06-11T14:22:02+01:00

Project omschrijving

Werkgeversadvies


Loonbeleid

Wij kijken met u mee vooruit naar uw werknemers, hoe een aangepast loonbeleid kan ingevoerd worden dat uw zakendoen ondersteunt.

Een gedifferentieerd verloningspakket maakt hier onderdeel van uit, waardoor de verhouding loonkost versus netto inkomen bij de werknemer geoptimaliseerd kan worden binnen de krijtlijnen vooropgesteld door de wetgever en uzelf.

Het loon bepalen voor een nieuwe werknemer?

U wenst een nieuwe werknemer in dienst te nemen maar hebt geen idee welke kost hierbij komt kijken? Verloning is een complexe materie. Wij geven u hierin advies!

U bespreekt met een nieuwe werknemer een brutoloon. Waar de werknemer vooral belang hecht aan wat hij netto op zijn rekening zal ontvangen op het einde van de maand, is het voor u als werkgever vooral van belang welke loonkost hierbij komt kijken.

Bovenop het brutoloon betaalt elke werkgever patronale lasten aan de RSZ. In de privésector bedraagt deze werkgeversbijdrage ongeveer 25% van het brutoloon. Dit percentage varieert per sector.

Wij maken voor u een simulatie die de loonkost op jaarbasis weergeeft. Op die manier komt u nooit voor verrassingen te staan.

Doelgroepverminderingen

Werkt u voor de eerste keer met personeel? Als werkgever kan u rekenen op RSZ-voordelen of steunmaatregelen wanneer u medewerkers uit specifieke doelgroepen aanwerft.

Er bestaan verminderingen voor volgende doelgroepen:

  • Jonge werknemers
  • Oudere werknemers
  • Mensen met een arbeidsbeperking
  • Langdurig werkzoekenden

Indien u uw eerste werknemer aanwerft in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 geniet u van een onbeperkte vrijstelling van een groot stuk van uw sociale bijdragen.
Ook voor de vijf volgende nieuwe werknemers worden er verminderingen toegekend, al zijn deze wel beperkt in de tijd.

Opgelet! In de huidige stand van de wetgeving dreigt vanaf 2021 de vermindering bij de aanwerving van een eerste werknemer weg te vallen. De vrijstelling van patronale basisbijdragen geldt immers enkel voor aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Voor aanwervingen na die datum bevat de reglementering geen enkele doelgroepvermindering meer voor de eerste werknemer.

De overheid heeft uiteraard nog enige tijd om dit recht te zetten. Toch kan u als startende werkgever met aanwervingsplannen best de eerste werknemer nog in 2020 aanwerven. Zo geniet u zeker nog van de meest voordelige maatregel.

Wij zorgen ervoor dat de doelgroepverminderingen waarvoor u in aanmerking komt, steeds op de meest voordelige manier worden toegekend en houden op deze manier uw loonkost zo laag als mogelijk.

Gerelateerde diensten

Loonadministratie

U wil als werkgever een correcte administratie voeren ten aanzien van uw werknemers. Deze complexe en streng gereguleerde materie vergt kennis van zaken.

Lees meer

Opvolging arbeidsrechtelijke situatie

Een correcte toepassing van de sociale wetgeving op uw loonadministratie vergt een continue opvolging. Wij ontnemen deze zorg.

Lees meer

Sociale en fiscale inspectie

België kent een uitgebreide waaier van sociale inspecties. De kans is reëel dat u er als werkgever op een gegeven moment onderworpen aan zal worden. Onze expertise biedt op dat moment de nodige ondersteuning.

Lees meer

Advies en begeleiding inzake menselijk potentieel

Uw menselijk potentieel is een kracht van uw onderneming. Dit kan mee het verschil maken tegenover uw concullega’s. Hoe u dit potentieel ten volle kan benutten? Wij delen graag onze ervaring en expertise.

Lees meer

De laatste nieuwtjes of ga naar het nieuwsoverzicht

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen aan te vragen voor 30 september 2020

Gezien het in deze tijden niet evident is om de opvoeding van de kinderen te combineren met een zelfstandige activiteit heeft de overheid nu ook voorzien in een ouderschapsuitkering voor zelfstandigen. Ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderden om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen een uitkering aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. [Lees verder]

Onze collega Kim al 20 jaar bij Konsilanto!

Velen van jullie zullen Kim al wel eens aan de telefoon hebben gehad, of hebben haar al eens ontmoet in ons Kantoor te Mortsel. Ook Kim doet graag even haar verhaal zodat u die dame aan de balie wat beter kan leren kennen. [Lees verder]