window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Sociale en fiscale inspectie2020-05-14T09:19:29+01:00

Project omschrijving

Sociale en fiscale inspectie

Werd er een bezoek van de sociale inspectie aangekondigd? Hoe bereid u hier zich best op voor, en wat als u hierbij graag ondersteund wordt door een specialist ter zake?

Wij zorgen ervoor dat alle nodige documentatie aanwezig is om aan te tonen dat u als werkgever te goeder trouw bent.

Indien u dit wenst kan één van onze collega’s u bijstaan tijdens het hele bezoek van de inspecteur. Zij kunnen u op uw rechten wijzen en een correcte analyse maken van de sociale risico’s. Zo staat u er niet alleen voor!

Ook tijdens een fiscale controle bieden wij indien gewenst de nodige ondersteuning en behartigen wij uw belangen.

Contacteer onze medewerkers indien u hierover meer wil weten!

Deel deze pagina:

Gerelateerde diensten

Loonadministratie

U wil als werkgever een correcte administratie voeren ten aanzien van uw werknemers. Deze complexe en streng gereguleerde materie vergt kennis van zaken.

Lees meer

Werkgeversadvies

Werknemers zijn het belangrijkste asset van uw onderneming. Een loonbeleid op maat is een uitdaging. Wij gaan deze uitdaging graag met u aan.

Lees meer

Opvolging arbeidsrechtelijke situatie

Een correcte toepassing van de sociale wetgeving op uw loonadministratie vergt een continue opvolging. Wij ontnemen deze zorg.

Lees meer

Advies en begeleiding inzake menselijk potentieel

Uw menselijk potentieel is een kracht van uw onderneming. Dit kan mee het verschil maken tegenover uw concullega’s. Hoe u dit potentieel ten volle kan benutten? Wij delen graag onze ervaring en expertise.

Lees meer

De laatste nieuwtjes of ga naar het nieuwsoverzicht

  • statutenwijziging

Vergeet je statutenwijziging niet

Sinds de invoering van het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten de statuten ten laatste tegen 1 januari 2024 volledig zijn aangepast én gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. [Lees verder]