window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources

Ziek zijn en opbouw van vakantierechten. Hoe zat dat nu ook al weer?

In België wordt er voor de opbouw van jaarlijkse vakantie gekeken naar prestaties verricht in het vakantiedienstjaar (het jaar voordien). Bent u echter afwezig geweest in het vakantiedienstjaar dan zou dit een impact kunnen hebben op uw vakantierechten. De wetgever heeft daarom bepaalde afwezigheidsdagen gelijkgesteld met gewerkte dagen, waardoor deze geen of een beperkte impact hebben op de opbouw van de rechten van de werknemer. Zo bouwen mensen die (voor een bepaalde periode) afwezig zijn wegens ziekte, (arbeids)ongeval of beroepsziekte, toch nog rechten op voor hun jaarlijkse vakantie.

Enkel voor bedienden die in een systeem van gedeeltelijke werkhervatting zaten, waarin ze een halve dag komen werken en een halve dag arbeidsongeschikt zijn, werd er voor de halve dag arbeidsongeschiktheid geen gelijkstelling voorzien. Het gevolg was dat er voor deze werknemers minder jaarlijkse vakantie werd opgebouwd.

Hier is vanaf 1 januari 2018 verandering in gekomen. Vanaf dan worden de halve dagen afwezigheid ingevolge arbeidsongeschiktheid ook gelijkgesteld als gewerkte dagen.

Een positieve verbetering voor de bedienden in een systeem van gedeeltelijke werkhervatting.

Indien je hierover meer vragen hebt, neem je gerust contact op met Julie of Bieke.

Deel deze pagina:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht
2020-04-21T10:42:53+01:00