window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources

Ziek zijn en opbouw van vakantierechten. Hoe zat dat nu ook al weer?

In België wordt er voor de opbouw van jaarlijkse vakantie gekeken naar prestaties verricht in het vakantiedienstjaar (het jaar voordien). Bent u echter afwezig geweest in het vakantiedienstjaar dan zou dit een impact kunnen hebben op uw vakantierechten. De wetgever heeft daarom bepaalde afwezigheidsdagen gelijkgesteld met gewerkte dagen, waardoor deze geen of een beperkte impact hebben op de opbouw van de rechten van de werknemer. Zo bouwen mensen die (voor een bepaalde periode) afwezig zijn wegens ziekte, (arbeids)ongeval of beroepsziekte, toch nog rechten op voor hun jaarlijkse vakantie.

Enkel voor bedienden die in een systeem van gedeeltelijke werkhervatting zaten, waarin ze een halve dag komen werken en een halve dag arbeidsongeschikt zijn, werd er voor de halve dag arbeidsongeschiktheid geen gelijkstelling voorzien. Het gevolg was dat er voor deze werknemers minder jaarlijkse vakantie werd opgebouwd.

Hier is vanaf 1 januari 2018 verandering in gekomen. Vanaf dan worden de halve dagen afwezigheid ingevolge arbeidsongeschiktheid ook gelijkgesteld als gewerkte dagen.

Een positieve verbetering voor de bedienden in een systeem van gedeeltelijke werkhervatting.

Indien je hierover meer vragen hebt, neem je gerust contact op met Julie of Bieke.

Deel deze pagina:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2020-04-21T10:42:53+01:00