window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Steunmaatregelen voor u als zelfstandige in tijden van Corona

1. Betalingsfaciliteiten sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.
Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De aanvraag moet gebeuren:
– vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
– vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden.

2. Vermindering van sociale bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

3. Vrijstelling van sociale bijdragen

Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Vanuit het sociaal verzekeringsfonds wordt aangeraden om de vrijstelling te vragen voor kwartaal 1 en kwartaal 2 samen. Dit kan nadat de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 gevorderd werd (dus nadat u de factuur heeft ontvangen).

4. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Het overbruggingsrecht in maart en april voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 kalenderdagen onderbreekt. Indien u 7 dagen in maart de activiteit onderbreekt en 7 dagen in april, dan heeft u voor beide maanden recht op deze vergoeding.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020 (tijdens de week of in het weekend, bv horeca…), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.

5. Betalingsfaciliteiten personenbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting zal, automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de personenbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personenbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Deze maatregel is uiteraard ook van toepassing op particulieren.

Indien u hierover nog verdere vragen heeft kan u steeds contact opnemen met uw cliëntenadviseur!

Deel dit bericht:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2020-04-13T10:55:48+01:00