window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Steunmaatregelen voor ondernemers

1. Hinder- en sluitingspremie

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermis, komen in aanmerking.

Wie omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt volledig te sluiten, krijgt een premie van 4.000,00 EUR. Ondernemingen die enkel in het weekend verplicht dienen te sluiten krijgen een eenmalige premie van € 2.000 EUR. Als een onderneming na 21 dagen vanaf 6 april nog steeds gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van 160,00 EUR

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode worden ingediend. De overheid werkt momenteel nog aan een applicatie om de premie aan te vragen.

2. Betalingsfaciliteiten BTW

De overheid heeft beslist om een automatisch uitstel van betaling van twee maanden toe te kennen voor BTW (zonder boeten of intresten).

Concreet vertaalt zich dit als volgt:

– Maandaangifte februari 2020: te betalen voor 20 mei 2020

– Maandaangifte maart 2020: te betalen voor 20 juni 2020

– Kwartaangifte 1st kwartaal 2020: te betalen voor 20 juni 2020

3. Betalingsfaciliteiten bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing is dezelfde maatregel genomen als voor BTW: Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden (zonder boeten of intresten).

De deadlines inzake bedrijfsvoorheffing zijn dan de volgende:

– Maandaangifte februari 2020: te betalen voor 13 mei 2020

– Maandaangifte maart 2020: te betalen voor 15 juni 2020

– Kwartaangifte 1st kwartaal 2020: te betalen voor 15 juni 2020

4. Betalingsfaciliteiten vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de vennootschapsbelasting zal, automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de vennootschapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

5. Crisiswaarborg

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de bestaande waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank.

De corona-uitbreiding van de regeling zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen.

Deel dit bericht:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2020-04-01T14:59:09+01:00