Accountancy, tax & legal

Onbelast bijverdienen: afgeschaft (vanaf 2021)

Het is u mogelijk ontgaan in de afgelopen Corona-periode, maar eind april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de regeling omtrent onbelast bijklussen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De regeling verhuist dus naar de prullenmand, echter vanaf 2021. Voor 2020 kan het dus nog wel.

Vorig jaar hebben wij in onze nieuwsbrief een artikel gewijd aan deze regelgeving. Lees het artikel HIER na.

Er zijn 3 manieren om onbelast bij te verdienen:
• U bent werkzaam in een vereniging
• U levert occasionele diensten aan een privé-persoon
• U werkt via de deeleconomie (via een erkend platform)

Het onbelast bijklussen is gelimiteerd in bedrag. Voor 2020 bedraagt het maximumbedrag 6.340,00 EUR. Dit bedrag is het totaal per jaar voor alle bijverdiensten samen.

Je aan de voorwaarden houden is belangrijk. Van zodra het grensbedrag is overschreden, worden al je bijverdiensten belast als beroepsinkomen vermeerderd met sociale bijdragen.

Wat vanaf 2021?

Het is momenteel niet duidelijk hoe deze inkomsten zullen belast gaan worden in de toekomst. Wij verwachten in de komende maanden een nieuw wetgevend initiatief hieromtrent.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen aan te vragen voor 30 september 2020

16/09/2020|

Gezien het in deze tijden niet evident is om de opvoeding van de kinderen te combineren met een zelfstandige activiteit heeft de overheid nu ook voorzien in een ouderschapsuitkering voor zelfstandigen. Ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderden om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen een uitkering aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. [Lees verder]

2020-07-23T10:26:48+01:00