window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Onbelast bijverdienen: afgeschaft (vanaf 2021)

Het is u mogelijk ontgaan in de afgelopen Corona-periode, maar eind april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de regeling omtrent onbelast bijklussen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De regeling verhuist dus naar de prullenmand, echter vanaf 2021. Voor 2020 kan het dus nog wel.

Vorig jaar hebben wij in onze nieuwsbrief een artikel gewijd aan deze regelgeving. Lees het artikel HIER na.

Er zijn 3 manieren om onbelast bij te verdienen:
• U bent werkzaam in een vereniging
• U levert occasionele diensten aan een privé-persoon
• U werkt via de deeleconomie (via een erkend platform)

Het onbelast bijklussen is gelimiteerd in bedrag. Voor 2020 bedraagt het maximumbedrag 6.340,00 EUR. Dit bedrag is het totaal per jaar voor alle bijverdiensten samen.

Je aan de voorwaarden houden is belangrijk. Van zodra het grensbedrag is overschreden, worden al je bijverdiensten belast als beroepsinkomen vermeerderd met sociale bijdragen.

Wat vanaf 2021?

Het is momenteel niet duidelijk hoe deze inkomsten zullen belast gaan worden in de toekomst. Wij verwachten in de komende maanden een nieuw wetgevend initiatief hieromtrent.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht
  • statutenwijziging

Vergeet je statutenwijziging niet

05/12/2022|

Sinds de invoering van het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten de statuten ten laatste tegen 1 januari 2024 volledig zijn aangepast én gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. [Lees verder]

2020-07-23T10:26:48+01:00