window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources

Jonge werknemers = geen bedrijfsvoorheffing onder bepaalde voorwaarden

Ben je als werkgever van plan om jongeren in dienst te nemen in het najaar? Dan is de kans groot dat deze werknemer kan genieten van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op zijn bezoldiging!

Deze maatregel werd in het leven geroepen om te vermijden dat er onnodig bedrijfsvoorheffing op het loon van de jongere wordt afgehouden. Het is immers zo dat indien de jongere werknemer maar een beperkt bedrag verdient op jaarbasis hij geen personenbelasting dient te betalen. In de praktijk zou dit ertoe leiden dat de jongere via zijn aanslagbiljet personenbelasting de ingehouden bedrijfsvoorheffing integraal terug gestort zou krijgen. Om deze voorfinanciering te vermijden heeft de regering beslist tot deze maatregel.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

  • De jongere moet zijn studie met volledig leerplan hebben stopgezet;
  • Hij mag niet meer onderworpen zijn aan leerplicht;
  • Hij moet alle activiteiten hebben stopgezet die door een studie of leerplan zijn opgelegd;
  • Verder moet de arbeidsovereenkomst aanvangen in de maand oktober, november of december;
  • Het belastbaar bruto maandloon mag de grens van € 3.225 niet overschrijden.

Vraag na aan de jongere werknemer of hij eerder op het jaar reeds bij een andere werkgever werd tewerkgesteld en ook daar een inkomen opbouwde. Indien dit het geval is zal er waarschijnlijk wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn en pas je de maatregel dus beter niet toe.

Gezien enkel de werkgever kan nagaan of aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan, past Konsilanto Loonadministratie & Werkgeversadvies deze vrijstelling uitsluitend toe op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met ons via Bieke Janssens.

Deel deze pagina:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht
2020-04-21T10:43:36+01:00