window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Het UBO-register

Ongetwijfeld heeft u hier al over gehoord. Maar wat dient u eigenlijk te doen?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België.

Vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden. De wetgever legt aan bestuurders op om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

De termijn om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren in het UBO-register werd verlengd tot 30 september 2019.

Volledige publicatie lezen? Download de PDF!

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht
2020-04-21T09:29:45+01:00