Accountancy, tax & legal

Fiscaal voordelig stelsel voor auteursrechten

Volledige publicatie lezen? Download de PDF!

Sinds 2008 kennen we in België een fiscaal voordelig stelsel voor auteursrechten. Vele zelfstandigen en zelfs bedrijfsleiders van vennootschappen proberen om zich te laten vergoeden voor overdracht van auteursrechten.

Begrip?

Auteursrechten zijn heel ruim te definiëren. In feite valt quasi iedere originele, creatieve prestatie hieronder. Het schrijven van zowel een krantenartikel, een origineel handboek, songteksten, software, enz. kunnen onder dit fiscaal gunstige regime vallen.

Het werk dient:
• een creatieve activiteit te zijn;
• een concrete vorm te hebben;
• origineel te zijn.

Tarief

Inkomsten uit auteursrechten worden in de personenbelasting apart belast als roerende inkomsten tegen een tarief van 15% (met gemeentebelasting). Dit tot een grensbedrag van 61.200,00 EUR (geïndexeerd aanslagjaar 2020).

Indien dit bedrag wordt overstegen, moet men beoordelen of het te kwalificeren is als een divers dan wel een beroepsinkomen.

Hiernaast gelden er forfaitaire kostenaftrekken:
• 50% op de eerste schijf van 0 EUR tot 16.320,00 EUR (AJ 2020);
• 25% op de tweede schijf van 16.320,00 tot 32.640 EUR (AJ 2020).

De aldus berekende netto roerende inkomsten zijn belastbaar aan 15 %.

Berekening roerende voorheffing

Een voorbeeld:

Ondernemers?

Creaties van innovatie ondernemers en hun medewerkers vallen hier ook onder. In de mate dat hun creaties auteursrechtelijk beschermd zijn, kan de vennootschap auteursrechten toekennen voor de overdracht van deze rechten aan de onderneming.

Indien u uzelf als bedrijfsleider deze rechten wil toekennen, laat u hier best een gedetailleerde overeenkomst omtrent auteursrechten over op stellen waarin u als bedrijfsleider uw vennootschap het exploitatierecht geeft op uw creatieve prestatie. De mogelijke vergoeding varieert afhankelijk van de sector. Dit varieert meestal tussen de 10 à 25% van de netto-omzet.

Beperkingen

De bovenstaande vergoeding mag niet hoger zijn dan 50% van het resultaat van het betrokken boekjaar vóór belasting en vóór vergoeding van de auteursrechten. Hiernaast zijn er ook andere zaken waar u rekening mee dient te houden.

Standpunt Belgische administratie

Om er zeker van te zijn dat je van dit goedkopere belastingregime kan genieten, raden wij aan om een ruling bij de Belgische administratie hiervoor aan te vragen.

De volgende vragen dienen uitgebreid beargumenteerd te worden:
1. Gaat het om een auteursrechtelijk beschermd werk?
2. Is er sprake van de (con)cessie van de vermogensrechten op dit beschermd werk?
3. Vloeien de inkomsten voort uit de (con)cessie van de vermogensrechten op het werk?

Conclusie

Het loont de moeite om na te gaan of een deel van uw prestaties voor de onderneming, of de prestaties van uw medewerkers, in aanmerking kunnen komen voor een auteursrechtenvergoeding, gezien deze inkomsten veel lager worden belast.

Wij hebben reeds diverse malen rulings omtrent auteursrechten opgesteld voor cliënten. Deze rulings kunnen zowel voor bedrijfsleiders, zelfstandige consultants als werknemers aangevraagd worden.

Indien u hierover verdere vragen heeft mag u altijd uw ondernemingsbegeleider contacteren. Wij begeleiden u hier graag bij.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen

12/05/2020|

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen Wie heeft recht op een corona compensatiepremie? De corona compensatiepremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die geconfronteerd worden met een omzetdaling ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen. Heb je meerdere [Lees verder]

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie

20/04/2020|

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie Welke ondernemingen komen in aanmerking De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de [Lees verder]

2020-04-21T14:12:22+01:00