window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

De aankoop van onroerend goed in Vlaanderen tegenwoordig aan 7 procent?

De Vlaamse regels omtrent de verschuldigde registratiebelasting bij de aankoop van een onroerend goed, krijgen vanaf 01 juni 2018 een grondige facelift. Het algemeen tarief blijft 10 procent, maar:

 • Het klein beschrijf wordt afgeschaft;
 • Een nieuw tarief van 7 procent wordt ingevoerd in het geval van de aankoop van de enige en eigen woning
 • (onder strikte voorwaarden van een energetische renovatie kan dit tarief dalen tot 6 procent);
 • Een belastingvermindering bij de aankoop van een ‘bescheiden woning’;
 • Een tarief van 1 procent in het geval van de aankoop van een beschermd monument als enige en eigen woning.

Aankoop enige en eigen woning

Enkel de enige gezinswoning komt in aanmerking voor het tarief van 7 procent. Binnen een periode van twee jaar te
tellen vanaf de ondertekening van de notariële akte, dient de koper evenwel gedomicilieerd te zijn in de woning.

In het geval van de aankoop van een nieuwe gezinswoning is het niet van belang of de oude gezinswoning reeds
verkocht werd. T.t.z. de koper heeft een jaar de tijd om de oude woning te verkopen.

Opgelet, de aankoop dient steeds te gebeuren door een natuurlijk persoon. En de koper/kopers dient/dienen samen
de hele volle eigendom van het onroerend goed te kopen (de aankoop van een onverdeeld deel van de woning of
enkel van de blote eigendom of het vruchtgebruik volstaat niet).

Het tarief van 7 procent kan dalen tot 6 procent in het geval van een ingrijpende energetische renovatie binnen de
vijf jaar. Bedoeld worden de vervanging van de verwarming, koeling en luchtcirculatie en isolatie van minstens 75
procent van de buitenschil.

Als een beschermd monument wordt aangekocht als enige en eigen woning bedraagt de registratiebelasting slechts
1 procent, maar dan moet het door dit gunstregime verkregen voordeel worden geïnvesteerd in beheersmaatregelen,
werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van het erfgoed.

Belastingvermindering bij aankoop bescheiden woning

Er geldt een vrijstelling van registratiebelasting op de eerste schijf van 80.000 euro in het geval van een aankoop
van een bescheiden woning. Aan een tarief van 7 procent, respectievelijk 6 procent geeft dit aanleiding tot een
belastingvermindering van 5.600 euro respectievelijk 4.800 euro.

Er is sprake van een bescheiden woning bij een aankoopprijs/belastbare grondslag van hoogstens 200.000 euro.
Deze grens wordt opgetrokken tot 220.000 euro voor woningen gelegen in de Vlaamse kernsteden (Aalst, Antwerpen,
Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas,
Turnhout en Vilvoorde) en in de Vlaamse Rand.

Algemeen tarief blijft 10 procent.

Het algemeen tarief blijft 10 procent en is bijvoorbeeld verschuldigd in de volgende situaties:

 • de aankoop van een bouwgrond;
 • de aankoop van een tweede woning;
 • de aankoop van een woning bestemd voor verhuring (tenzij binnen de drie jaar na datum van het verlijden van de aankoopakte een huurovereenkomst wordt afgesloten met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode;
 • van minstens negen jaar);
 • de aankoop van handelspanden;
 • de aankoop van een gezinswoning door een vennootschap;
 • de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap (dit is geen zuivere aankoop);
 • de aankoop van de blote eigendom of het vruchtgebruik.

Heb je specifieke vragen omtrent je eigen casus? We helpen je graag verder.

Deel deze pagina:

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

 • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2020-04-21T10:45:04+01:00