window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
3 maart 2024

Btw-nieuwigheden in 2024

Uitbreiding aanmeldingsplicht gemengde btw-plichtige

De aanmeldingsplicht voor gemengde btw-plichtige wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid naar de gemengde btw-plichtige die hun recht op aftrek uitoefen via het algemeen verhoudingsgetal. Deze melding dient elektronisch te gebeuren via het formulier 604A of 604B. Indien een gemengde btw-plichtige op 31 december 2023 reeds zijn recht op aftrek uitoefende via het algemeen verhoudingsgetal, moeten zij dit uiterlijk op 30 juni 2024 melden. Op het ogenblik dat de gemengde belastingplichtige de toepassing via het algemeen verhoudingsgetal stop zet dient er een formulier 604B te worden ingediend. Dit formulier moet eveneens worden ingediend indien er een overstap zal gebeuren van de aftrek via het algemeen verhoudingsgetal naar de aftrek via werkelijk gebruik.

De insteek van deze verplichting is om met de ingewonnen informatie gerichte btw-controles uit te voeren. Verwacht dus maar een controle golf van de administratie.

Afbraak en heropbouw

Dit topic werd reeds uitgebreid behandeld in dit artikel.

Vernieuwd geregistreerd kassasteem (GKS)

De administratie wil efficiënter gaan werken. Momenteel kan de administratie de opgeslagen informatie enkel raadplegen via een kopie ter plaatste, wat zeer tijdrovend en inefficiënt is.

De meest in het oog springende wijziging is dat de nieuwe kassasystemen de transactiegegevens in realtime zullen doorsturen naar de overheid. Deze gegevens zullen ook kunnen worden uitgewisseld met de accountant. De modernisering zal de invoering van een digitaal kassaticket mogelijk maken en er zullen ook duplicaten van tickets kunnen worden uitgereikt.

Er zal nog wel een overgangsregeling gelden wanneer je reeds op 31 december 2023 een certificatie van een GKS hebt aangevraagd of bekomen. De nieuwe regels zullen dan pas gelden vanaf 1 januari 2027. Die kassasystemen dienen dus pas uiterlijk tegen 31 december 2026 aan de nieuwe regels te voldoen. Kassasystemen waarvoor de aanvraag tot certificatie wordt ingediend vanaf dit jaar moeten onmiddellijk aan de regels voldoen.

Verlenging verlaagd tarief warmtepompen

Op 1 april 2022 werd het tarief tijdelijk verlaagd tot 6%. Deze maatregel zou normaal gezien op zijn einde lopen op 31 december 2023. Het verlaagd tarief van 6% was van toepassing voor de levering en plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen, met uitsluiting van hybride warmtepompen, aan woningen jonger dan 10 jaar.

Deze maatregel wordt met één jaar verlengd tot 31 december 2024, weliswaar enkel voor warmtepompen, met nog steeds de uitsluiting van hybride warmtepompen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid elektronisch interfaces

Vanaf dit jaar geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor btw-plichtigen die via elektronische interfaces leveringen van goederen faciliteren.

Deze interfaces worden op basis van een wettelijk vermoeden geacht de goederen van de leverancier te kopen en op hun beurt te verkopen (commissionairsprincipe) in de volgende twee gevallen:

  • Levering van goederen binnen de EU door een niet in de EU gevestigde btw plichtige aan een niet btw-plichtige;
  • Afstandsverkopen met invoer van zendingen met een waarde lager dan 150 EUR.

Deze nieuwe vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de belastingplichtige te goeder trouw is en geen fout heeft begaan/nalatig is geweest.

Btw-ketting verschoven naar 2025

De geplande modernisering van de btw-ketting zou initieel in werking treden op 1 januari 2024. De datum van deze inwerkingtreding is verschoven naar 1 januari 2025. Wij komen hier nog uitgebreid op terug alvorens deze in werking zal treden.

© Brett Buelens

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-04-04T11:47:11+01:00