Human Resources

Jonge werknemers: Betaal hen in het 4de kwartaal meer netto uit!

Als werkgever houdt u traditioneel belastingen in op het loon van uw werknemers, zijnde de bedrijfsvoorheffing. U stort deze belastingen door aan de Belgische Staat. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. De meest in het oog springende is de regel dat u als werkgever geen bedrijfsvoorheffing dient in te houden op het loon van jonge werknemers die tijdens de maanden oktober, november of december voor het eerst het werk aanvatten. Het maandelijks bruto belastbaar loon mag wel het bedrag van 3.225 EUR niet overschrijden.

Daarnaast moeten deze jongeren de volgende voorwaarden vervullen:

1. niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;

2. een bepaalde opleiding of leertijd hebben beëindigd:

  • ofwel studies met volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus, of van de lagere secundaire cyclus met technische of beroepsvorming, in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap, voleindigd hebben;
  • ofwel van bovenvermelde studies een diploma of getuigschrift behaald hebben voor de bevoegde examencommissie van de      Gemeenschap;
  • ofwel een alternerende opleiding voleindigd hebben;
  • ofwel via het deeltijds secundair onderwijs, het kwalificatiegetuigschrift van de 3de graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, het studiegetuigschrift van de 2de of de 3de graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs “of het vakbekwaamheidsattest van de lagere cyclus van het deeltijds beroepssecundair onderwijs” behaald hebben;
  • ofwel gedurende twee schooljaren als regelmatig leerling het deeltijds secundair onderwijs of een vorming door een Gemeenschap erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht (andere dan een leerling in een alternerende opleding: cfr. supra), gevolgd hebben;
  • ofwel een gelijkwaardige studie gevolgd hebben in een lidstaat van de EU en ten laste zijn van migrerende werknemers die in België verblijven;

3. elke studie met volledig leerplan en elke leertijd stopgezet hebben.

Voor de jonge werknemer is dit mooi meegenomen. Daar hij op het einde van het jaar de grens van het belastbaar inkomen niet zal bereiken, zal hij ook geen belastingen verschuldigd zijn. Door deze uitzondering, wordt dit ineens verrekend op zijn loonbrief en dient hij niet te wachten tot hij zijn belastingaanslag ontvangt om deze belastingen terug te ontvangen.

Onze collega Bieke Janssens staat u graag bij met raad en daad in deze materie. Contacteer haar via payroll@konsilanto.be of 03/443.75.44.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen

12/05/2020|

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen Wie heeft recht op een corona compensatiepremie? De corona compensatiepremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die geconfronteerd worden met een omzetdaling ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen. Heb je meerdere [Lees verder]

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie

20/04/2020|

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie Welke ondernemingen komen in aanmerking De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de [Lees verder]

2020-04-21T09:14:19+01:00