window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
13 maart 2024

Belangrijke wijzigingen van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)

Via dit artikel willen we je graag op de hoogte brengen van belangrijke fiscale wijzigingen met betrekking tot schuldkwijtschelding in het kader van minnelijke akkoorden of gehomologeerde reorganisatieplannen. Vóór de nieuwe wet van 28 december 2023 was er een ongelijke fiscale behandeling van schuldkwijtscheldingen tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke akkoorden, wat kritiek opleverde. Het nieuwe regime, ingevoerd door de wet van 28 december 2023, past de fiscale regels aan om deze ongelijkheid weg te werken. Dit verandert nu.

Voor schuldeisers blijft de vrijstelling van waardeverminderingen en voorzieningen bestaan, ongeacht het type reorganisatieakkoord.

Voor schuldenaars wordt de belastingvrijstelling uitgebreid naar alle reorganisatieakkoorden, maar deze vrijstelling is nu tijdelijk en wordt gevolgd door een geleidelijke belastingheffing. Het (tijdelijk) vrijgestelde bedrag zal geleidelijk worden opgenomen in de belastbare basis van de schuldenaar “van het derde tot en met het zesde belastbare tijdperk volgend op dat waarin de volledige tenuitvoerlegging van het minnelijk akkoord of van het plan werd bewerkstelligd, of de intrekking ervan plaatsvond, ten belope van een vierde voor elk van deze tijdperken, en uiterlijk van het belastbare tijdperk waarin de stopzetting van de werkzaamheid plaatsvindt voor het eventuele saldo”

Dit nieuwe regime tracht de financiële situatie van de schuldenaar en de belangen van de schatkist te verzoenen.

Indien je hierover nog verdere vragen hebt of een kennismaking wil inplannen, kan je ons Tax & Legal team contacteren via legal@konsilanto.be.

© Marchien de Ree

De laatste nieuwtjes

  • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-04-04T11:46:16+01:00