window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
31 mei 2024

Verkiezingen 2024: wat zeggen de partijen over de fiscaliteit?

Fiscale standpunten van politieke partijen in België

In het spectrum van politieke overtuigingen in België worden fiscale kwesties op verschillende manieren benaderd. Van links naar rechts zijn er diverse voorstellen en ideeën over hoe belastingen moeten worden toegepast en hoe de financiën van het land moeten worden beheerd.

Linkse partijen:

De partijen die klassiek als links worden beschouwd zijn: PVDA, Groen & Vooruit. Voor deze linkse partijen staat het idee van een eerlijkere verdeling van welvaart centraal. Dit vertaalt zich in hun voorstel om de belasting op grote vermogens aanzienlijk te verzwaren. De PVDA streeft naar een miljonairstaks die begint bij 5 miljoen euro, terwijl Groen en Vooruit de grenzen verlagen naar respectievelijk 2,5 miljoen euro en 1 miljoen euro. CD&V en het Vlaams Belang bepleiten eerder een vermogenswinstbelasting, maar verschillen in hun benadering. CD&V richt zich op de groei, opbrengsten en overdracht van vermogen (belasten aan 25%), terwijl het Vlaams Belang voorstander is van een uniforme belasting waardoor alle vormen van vermogensinkomsten, inclusief sparen, beleggen en investeren, op dezelfde manier belast zullen worden.

Daarnaast pleiten de linkse partijen voor een vereenvoudiging van de belastingaangifte, met zelfs hulp bij het invullen ervan, zoals voorgesteld door PVDA. Ze streven naar een hogere belasting op internationale bedrijven, met het doel om multinational belastingen te verhogen van 15% naar 25%, zodat zij evenveel vennootschapsbelasting betalen als lokale ondernemers.

Een andere belangrijke doelstelling van linkse partijen is de gelijke behandeling van arbeids- en kapitaalinkomsten. Ze streven naar een systeem waarin beide soorten inkomsten op gelijke wijze worden belast tegen progressieve tarieven in de personenbelasting.

Samengevat pleiten de linkse partijen voor progressieve belastingen en voornamelijk hogere belastingen op grote vermogens en inkomens. Ze zijn voorstander van een vermogensbelasting en investeren die belastinginkomsten voornamelijk in openbare dienstverlening.

Rechtse partijen:

De partijen die klassiek als rechts worden beschouwd zijn Open-Vld, N-VA en Vlaams-Belang. CD&V situeert zich eerder centrum(-rechts).

De N-VA en Open VLD delen een overkoepelende visie die gericht is op het bevorderen van ondernemerschap en het stimuleren van economische groei. Ze zijn terughoudender als het gaat om het opleggen van zwaardere belastingen aan vermogens en multinationals, met het argument dat dergelijke maatregelen de concurrentiepositie van België kunnen schaden en investeringen kunnen ontmoedigen.

De N-VA, onder leiding van haar voorzitter, neemt een standpunt in dat al bestaande lasten op vermogen voldoende zijn en dat verdere belastingverhogingen contraproductief kunnen zijn voor de economie.

Open VLD, benadrukt het belang van een gunstig ondernemingsklimaat en minimalisering van administratieve lasten voor bedrijven. Ze willen belastingverlagingen om innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

CD&V, Open VLD en Vlaams Belang willen de belastingschijven in de personenbelasting verlagen, als ook in de vennootschapsbelasting. N-VA wil enkel de personenbelasting grondig hervormen. Zij wensen enerzijds de tarieven te verlagen, alsook de bedragen op te trekken in de verschillende schijven, zodat je minder snel in hogere schijven zou vallen.

De rechtse partijen erkennen de noodzaak om de lasten op arbeid te verlichten en zijn voorstander van maatregelen die de werkgelegenheid stimuleren. Ze zijn ook voorstander van het verlagen van de btw als middel om de koopkracht te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlichten. Echter, ze benaderen deze kwesties vaak vanuit een meer marktgerichte en fiscaal-conservatieve invalshoek, waarbij ze streven naar een evenwicht tussen overheidsinkomsten en het bevorderen van economische groei.

Samengevat pleiten de rechtse partijen voor lagere belastingen, met een sterke nadruk op het verlagen van de belastingdruk op arbeid en ook het verlagen van die druk op de bedrijven. Ze streven naar een efficiëntere overheid met minder administratieve lasten, die de financiën correct beheerst.

Gelijkenissen:

Ondanks de ideologische verschillen zijn er ook (enkele) overeenkomsten tussen de verschillende partijen. Alle partijen zijn het erover eens dat de lasten op arbeid moeten worden verlaagd, zij het met verschillende benaderingen. Evenzo streven alle partijen naar een verlaging van de btw om de koopkracht te vergroten. Het verminderen van belastingen op consumptie staat hoog op de agenda van alle politieke partijen, met als gemeenschappelijk doel om de kosten van levensonderhoud te verlichten.

U ziet 9 juni wordt ongetwijfeld een zeer interessante dag.

De laatste nieuwtjes

  • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-05-31T10:17:00+01:00