window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Vergeet je statutenwijziging niet

Sinds de invoering van het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten de statuten ten laatste tegen 1 januari 2024 volledig zijn aangepast én gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.

Enkele belangrijke veranderingen werden doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen. De opvallendste is de inkrimping van de verschillende vennootschapsvormen. Het begrip kapitaal verdwijnt en wordt vervangen door inbreng. Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt.

Wie moet zijn statuten aanpassen?

Wanneer je vennootschap werd opgericht na 1 mei 2019 hoef je niets te doen. Je bent reeds gestart onder de nieuwe wetgeving.

Indien je vennootschap werd opgericht voor 1 mei 2019 zal je je statuten moeten laten aanpassen zodat deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Voor een Vennootschap Onder Firma of een Gewone Commanditaire Vennootschap kan dit onderhands en kan Konsilanto dit voor jouw onderneming in orde brengen. Wij zorgen voor de opmaak van notulen van de buitengewone algemene vergadering, alsook de opmaak van de gecoördineerde statuten. Vervolgens brengen wij de publicatie in het Belgisch Staatsblad in orde.

Ondernemers met een BV of NV zijn verplicht om bij een statutenwijziging beroep te doen op een notaris. Dit is ook het perfecte moment om de statuten volledig onder de loep te nemen en ook op andere vlakken aan te passen en te optimaliseren. Het Legal Team van Konsilanto staat je hier met veel plezier in bij.

Contacteer ons legal team op legal@konsilanto.be

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht
  • Konsilanto medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoek

06/02/2023|

Klantentevredenheid en transparantie naar onze cliënten toe zijn voor Konsilanto topprioriteiten. Daarom deed Konsilanto in samenwerking met de UCLL in 2022 een waardevol onderzoek naar hoe het nu echt gesteld is met onze klantentevredenheid. 139 respondenten vulden onze enquête in. In deze nieuwsbrief willen we je graag de resultaten van het onderzoek meegeven en blikken we ook vooruit op de acties die we hier als kantoor aan zullen koppelen. [Lees verder]

2022-12-05T12:45:25+01:00