window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Vergeet je statutenwijziging niet

Sinds de invoering van het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten de statuten ten laatste tegen 1 januari 2024 volledig zijn aangepast én gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.

Enkele belangrijke veranderingen werden doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen. De opvallendste is de inkrimping van de verschillende vennootschapsvormen. Het begrip kapitaal verdwijnt en wordt vervangen door inbreng. Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt.

Wie moet zijn statuten aanpassen?

Wanneer je vennootschap werd opgericht na 1 mei 2019 hoef je niets te doen. Je bent reeds gestart onder de nieuwe wetgeving.

Indien je vennootschap werd opgericht voor 1 mei 2019 zal je je statuten moeten laten aanpassen zodat deze in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Voor een Vennootschap Onder Firma of een Gewone Commanditaire Vennootschap kan dit onderhands en kan Konsilanto dit voor jouw onderneming in orde brengen. Wij zorgen voor de opmaak van notulen van de buitengewone algemene vergadering, alsook de opmaak van de gecoördineerde statuten. Vervolgens brengen wij de publicatie in het Belgisch Staatsblad in orde.

Ondernemers met een BV of NV zijn verplicht om bij een statutenwijziging beroep te doen op een notaris. Dit is ook het perfecte moment om de statuten volledig onder de loep te nemen en ook op andere vlakken aan te passen en te optimaliseren. Het Legal Team van Konsilanto staat je hier met veel plezier in bij.

Contacteer ons legal team op legal@konsilanto.be

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2022-12-05T12:45:25+01:00