window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Human Resources

Studentenarbeid: jaarlijks contingent werd naar 600 uren gebracht voor kalenderjaar 2023 en 2024

Vroeger kon je als jobstudent slechts 50 dagen aan de slag. Sinds 2017 is dat opgetrokken tot maximaal 475 uur per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximale aantal uren studentenarbeid nog eens verhoogd naar 600 uren per kalenderjaar. Het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot 2024.  Nadien wordt dit geëvalueerd.

Wanneer kan van de solidariteitsbijdrage genoten worden?

De voorwaarden om vrijgesteld te zijn van RSZ zijn de volgende:

  • de student is tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten met de verplichte vermeldingen;
  • de student werkt niet meer dan 600 uren tijdens een volledig kalenderjaar en enkel tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;
  • de werkgever heeft tijdig een Dimona-aangifte uitgevoerd.

Hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage?

  • 5,42% voor de werkgevers
  • 2,71% voor de studenten

Solidariteitsbijdragen gelden voor de eerste 600 uur die een student per jaar werkt. Werkt een student meer dan 600 uur per jaar, dan gelden de normale sociale bijdragen.

Voorwaarden

Een inschrijvingsbewijs vragen

Met oog op het genieten van de solidariteitsbijdrage, moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de werknemer effectief het statuut van student heeft.

Voor bewijsdoeleinden zal een loutere verklaring op eer door de student niet als voldoende bewijs aanvaard worden voor de RSZ: de werkgever moet minstens een inschrijvingsbewijs opvragen. Indien de RSZ hierom vraagt, bezorgt de werkgever dit inschrijvingsbewijs.

Wat zijn gepresteerde uren?

Enkel de werkelijk gepresteerde uren moeten als ‘uren’ worden aangegeven en worden van het Dimona-contingent in mindering gebracht.
Betaalde feestdagen, ziektedagen etc tellen dus niet mee.

Elk begonnen uur geldt in de Dimona als 1 uur.

Hoe kan je het aantal resterende uren raadplegen?

Als werkgever weet je niet altijd hoeveel uren een student al gewerkt heeft. Dat komt omdat een student voor verschillende werkgevers kan werken. Het risico bestaat dus dat een student die voor u werkt het contingent van 600 uur al heeft overschreden.
Wanneer er voor een student een Dimona-aangifte wordt ingediend, krijg je een waarschuwing indien de student in kwestie het contingent overschreden heeft. Het is voor de werkgever echter interessanter om vooraf te weten hoeveel uren een student nog ter beschikking heeft.
Kijk daarom in Student@work om na te gaan hoeveel uur een student nog kan werken voordat het contingent opgebruikt is.

Zo weet je als werkgever op voorhand:

  • hoeveel uur die nog mag werken tegen verminderde sociale bijdrage, of
  • stel je vast dat de student het contingent al opgebruikt heeft, en weet je dat je deze student niet meer tegen verlaagde sociale bijdrage kan inzetten.

Vermijd aaneensluitende contracten

Opgelet: indien een student je een heel kalenderjaar ononderbroken in dienst is geweest bij eenzelfde werkgever, dan kun deze student het jaar daarop geen studentenovereenkomst meer sluiten met diezelfde werkgever. De student kan wel opnieuw bij hem aan de slag met een gewone arbeidsovereenkomst. In dat geval betalen zowel student als werkgever ook de gewone sociale bijdragen.

Het afsluiten van opeenvolgende contracten kan er ook voor zorgen dat je een eindejaarspremie verschuldigd zal zijn aan de student. Indien hij of zij voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarden in jouw sector, zal je dus ook een premie moeten betalen in verhouding tot de geleverde prestaties.

Om als jobstudent ten laste te blijven van je ouders is niet het aantal gewerkte uren dat telt maar wel je nettobestaansmiddelen die je als student verdient. De barema voor 2023 zijn momenteel nog niet gekend. Hou onze sociale media in de gaten voor een update!

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2023-01-24T08:51:31+01:00