window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Startersbegeleiding
15 september 2020

Starten als zelfstandige in 7 stappen

September, de maand van nieuwe kansen en een frisse start.

Misschien was de Coronacrisis voor jou wel het moment om op een andere manier te kijken naar wat je doet in het leven. Misschien ben je tot inzicht gekomen dat het nu eindelijk eens tijd werd om die grote droom waar te maken en op eigen benen te staan in jouw eigen zaak. Ontegensprekelijk een ongelofelijk spannende beslissing waarbij belangrijke keuzes zich aandringen.
De weg die je inslaat als zelfstandige, hoeft daarom geen eenzame weg te zijn. Meer dan ooit moeten we elkaar bijstaan en hulp bieden waar we kunnen. Om jou als ondernemer in spe al een heel eind op weg te zetten en een inzicht te geven in wat er bij een opstart komt kijken, geven we hieronder een overzicht van de eerste stappen die je zult nemen bij de praktische opstart van jouw onderneming.

Stap 1: Een vorm kiezen die past bij jouw plannen

Eén van de eerste keuzes die je zal maken voor je effectief kan starten, is de vorm van jouw onderneming. Je kan je activiteiten uitbaten in eigen naam (via de zogenaamde eenmanszaak) of je kan deze onderbrengen in een afzonderlijke rechtspersoon, de vennootschap. Beide rechtsfiguren zijn duidelijk verschillend van elkaar en hebben elk hun voor- en nadelen.

Brochure eenmanszaak versus vennootschap

In deze brochure zetten we de verschillen tussen beide rechtsfiguren alsook tussen de verschillende vennootschapsvormen voor jou op een rijtje in een overzichtelijke tabel. Zo krijg je al een indicatie van welke vorm het best bij jouw plannen zal aansluiten.

Via onderstaande knop kan je je gegevens achterlaten zodat wij je deze handige brochure kunnen mailen.

Stap 2: Opstellen van een financieel plan

Kies je voor een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV) of een Coöperatieve Vennootschap (CV) dan ben je verplicht om een financieel plan op te maken. Ook indien je een andere vorm kiest, is het nuttig jouw plan te concretiseren in cijfers en na te gaan of je idee haalbaar is.
Via een financieel plan krijg jijzelf als ondernemer, maar ook bijvoorbeeld de bank waar je een lening gaat aanvragen, inzicht in de volgende zaken:

 • Een nauwkeurige en zo volledig mogelijke omschrijving van jouw activiteiten
 • Je geplande investeringen en financieringen
 • De balansstructuur bij de opstart en de evolutie van deze balans gedurende de komende 3 jaren
 • De resultatenrekening voor de eerste 3 jaren waarbij je een inschatting maakt van de evolutie van je opbrengsten en kosten
 • Je cashpositie gedurende het eerste jaar of m.a.w. hoeveel er elke maand overblijft aan liquide middelen in je zaak
 • De hypothesen die gemaakt worden om te komen tot dit financieel plan

Als startende ondernemer kan je ongetwijfeld wel goed rekenen maar ben je misschien niet vertrouwd met alle termen die aan bod komen in een financieel plan. Wij maken er onze missie van om je een inzicht te geven in je eigen financieel plan.

Stap 3: Openen van een bankrekening

Niet onbelangrijk is het om een rekening te openen waarop jouw klanten straks zullen betalen. Voor een eenmanszaak is het niet verplicht om een afzonderlijke rekening te openen maar wel aan te raden zodat jouw zakelijke verrichtingen gescheiden blijven van je privé rekening. Indien je een vennootschap opricht dan heb je deze rekening nodig voor de volgende stap.

Stap 4: Opstellen van je oprichtingsakte

Indien je kiest voor een vennootschap dien je ook een oprichtingsakte op te maken. Een BV, NV of CV richt je op via een notariële akte. Een Vennootschap Onder Firma (VOF) of Gewone Commanditaire Vennootschap (CommV) kan je oprichten via een onderhandse akte zonder tussenkomst van een notaris. In elk geval moet de akte gepubliceerd worden bij het Belgisch Staatsblad.

Wanneer we voor jou een onderhandse oprichtingsakte opstellen of een notaris contacteren voor een notariële akte dan zal deze akte volgende gegevens moeten bevatten:

 • de naam van de vennootschap met eventueel haar afkorting of letterwoord;
 • de rechtsvorm (bv, nv, …);
 • het adres waarop de zetel is gevestigd;
 • het doel, d.w.z. de nauwkeurige beschrijving van het doel en van het voorwerp die de vennootschap wil uitoefenen;
 • de duur van de vennootschap: bepaalde duur of onbepaalde duur;
 • hoe de vennootschap wordt vertegenwoordigd: het bestuursorgaan of -organen, zijn of hun bevoegdheden en de manier waarop ze worden uitgeoefend, de werkingsregels, …;
 • in voorkomend geval het kapitaal: het bedrag, de inschrijving op het kapitaal (van wie en hoeveel), de nadere regels voor de verhoging of vermindering van het kapitaal, …;
 • de aandelen van de vennootschap: totaal aantal, hun aard, hun overdracht, ….

Bron: www.economie.fgov.be

Stap 5: Een ondernemingsnummer aanvragen

Van zodra het startschot gegeven kan worden, kunnen we jouw ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hierbij moet je volgende gegevens voorleggen:

 • de activiteiten die je zal uitoefenen;
 • je vestigingsadres;
 • de naam van je onderneming;
 • het bankrekeningnummer van de zaak;
 • eventueel de vergunningen die nodig zijn voor jouw activiteit.

Stap 6: Je BTW-nummer activeren

Indien je BTW-plichtig bent, moet jouw ondernemingsnummer nog geactiveerd worden als BTW-nummer. Bij deze aanvraag wordt vastgelegd:

 • hoeveel omzet je jaarlijks verwacht;
 • van welk BTW-regeling je gebruik wil maken (normale regeling, vrijstellingsregeling, forfaitaire regeling of nog een andere regeling);
 • of je een maand- of kwartaalaangever wordt.

Stap 7: Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige worden je sociale rechten pas toegekend wanneer je bent ingeschreven bij een sociaal verzekeringsfonds en elk kwartaal sociale bijdragen betaalt. In ruil voor deze kwartaalbijdragen krijg je bescherming bij ziekte of een ongeval, bij een zwangerschap, wanneer je je zaak (tijdelijk) moet sluiten en bouw je ook pensioenrechten op. Bij de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van jouw keuze moet je nog meegeven:

 • of je start in hoofd- of bijberoep;
 • of je eventueel in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen en/of vrijstelling van vennootschapsbijdrage;
 • niet verplicht, maar wel nuttig is om meteen ook je sociale bijdragen af te stemmen op het inkomen dat je zal verdienen zodat je nadien niet voor verrassingen komt te staan.

Even het noorden kwijt na al deze info? Weet dat we je kunnen gidsen door al deze stappen en je kunnen helpen om de juiste keuzes te maken, aangepast aan jouw ondernemersplannen.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Isabel Beckers op het nummer +32 (0)16 47 93 33 of per mail via isabel.beckers@konsilanto.be.

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2020-09-17T09:53:44+01:00