Human Resources

Vanaf 2021 geen RSZ-vermindering meer voor uw eerste werknemer?

De doelgroepverminderingen zijn een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om personeel in dienst te nemen en om medewerkers uit bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen, langdurig werklozen) aan te trekken of te behouden.
Het gaat steeds om een vermindering op de werkgeversbijdragen. De werknemer blijft de normale bijdragen verschuldigd.

Voor de doelgroepvermindering voor een tweede tot en met zesde werknemer wijzigt er in 2021 niets. De verminderingen die momenteel worden toegekend blijven van toepassing. Dit op voorwaarde dat de (nieuwe) federale regering de regels niet wijzigt.

Maar wat met de vermindering voor een eerste aanwerving? Momenteel geniet een werkgever van een vrijstelling van de basisbijdragen voor een eerste werknemer, en dit onbeperkt in de tijd. De huidige reglementering vermeldt dat deze vermindering enkel van toepassing is voor nieuwe aanwervingen in de periode van 1 januari 2016 en 31 december 2020.

Dit zou dus betekenen dat een werkgever die nog voor 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, ook na 2020 van deze vrijstelling kan blijven genieten. Maar een werkgever die pas in 2021 zijn eerste werknemer zou aanwerven, niet in aanmerking zou komen voor deze vrijstelling.

De regels rond de doelgroepverminderingen staan in een Koninklijk Besluit. Een regering in lopende zaken kan dit besluit wijzigen. Momenteel is het nog niet duidelijk of hier voldoende politieke draagkracht voor is.

Indien u twijfelt om een eerste werknemer aan te werven, lijkt het ons toch aangewezen om dit alsnog in 2020 te doen. Zo heeft u alvast zekerheid over de vrijstelling van de basisbijdragen.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen aan te vragen voor 30 september 2020

16/09/2020|

Gezien het in deze tijden niet evident is om de opvoeding van de kinderen te combineren met een zelfstandige activiteit heeft de overheid nu ook voorzien in een ouderschapsuitkering voor zelfstandigen. Ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderden om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen een uitkering aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. [Lees verder]

2020-07-23T10:27:09+01:00