window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
3 maart 2024

Rapporteringsverplichting voor aftrek huurvergoedingen

Vanaf aanslagjaar 2024 bestaat er een bijkomende voorwaarde voor de aftrek van huurvergoedingen als werkelijke beroepskost. Deze nieuwe rapporteringsverplichting geldt zowel voor particulieren als voor rechtspersonen die de huurprijs en toegekende huurvoordelen, hierna huurvergoedingen, in hun beroepskosten opnemen.

Volgens art. 53, 33° WIB 92 zijn de huurvergoedingen niet als beroepskosten aftrekbaar in de volgende twee situaties. Enerzijds wanneer de nieuwe rapporteringsverplichting niet wordt nageleefd. Anderzijds wanneer de huurvergoedingen betrekking hebben op een onroerend goed waarvan de huurovereenkomst kosteloos werd geregistreerd.

De nieuwe rapporteringsverplichting vanaf aanslagjaar 2024

Vanaf AJ 2024 zal je verplicht een bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting dienen te voegen indien je als belastingplichtige:

  • Huurder bent van een onroerend goed
  • Houder bent van een recht van opstal/erfpacht op een onroerend goed
  • Houder bent van een ander zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed

Deze bijkomende verantwoording is verplicht voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen die hun huurvergoeding geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen als werkelijke beroepskosten.

Deze inlichtingen betreffen de identiteit van de verhuurder, de ligging van het onroerend goed, de in het belastbaar tijdperk betaalde of toegekende huurvergoedingen en het bedrag van de huurvergoedingen dat als werkelijke beroepskost werd ingebracht.

Deze rapporteringsverplichting is niet van toepassing wanneer voor de huurvergoeding een factuur werd ontvangen.

Enkele voorbeelden:

  • Een eenmanszaak huurt een woning van een particulier en neemt een deel van deze huur op in het resultaat: meldingsplicht
  • Een managementvennootschap betaalt huur aan haar bedrijfsleider voor het gebruik van bureel, garage, ed. in de privéwoning van de bedrijfsleider: meldingsplicht
  • Een vennootschap huurt een kantoorgebouw van een andere vennootschap en heeft een factuur m.b.t. de huur ontvangen: geen meldingsplicht wegens factuur
  • Een vennootschap huurt een magazijn van een particulier: meldingsplicht

Of de vergoedingen voor vruchtgebruik onder deze nieuwe rapporteringsverplichting valt, is vandaag de dag nog onduidelijk. De administratie zal dit hoogstwaarschijnlijk nog verduidelijken. Uiteraard blijven wij dit nauwgezet opvolgen.

Uitzondering indien huurovereenkomst kosteloos werd geregistreerd

Wanneer een onroerend goed uitsluitend is bestemd tot huisvestiging van een gezin of van één persoon (de facto verbod om het onroerend goed te gebruiken voor beroepswerkzaamheden) kan het huurcontract gratis worden geregistreerd.

Wanneer een particuliere verhuurder een huurovereenkomst afsluit die hij vervolgens kosteloos laat registreren, zal de huurder in geen geval de betaalde huurvergoedingen vanaf aanslagjaar 2024 nog als beroepskost in aftrek kunnen brengen.

Enige uitzondering op deze regel is de situatie waar het onroerend goed wordt gehuurd met als uitsluitend doel de huisvestiging van één of meer werknemers of bedrijfsleiders en, desgevallend, hun gezin, ingevolge een wettelijke of contractuele verplichting.

Vanaf AJ 2024 wordt deze nieuwe bijlage zeer belangrijk voor de aftrek van de huurvergoedingen als werkelijke beroepskost. Indien je hierover nog verdere vragen hebt, contacteer legal@konsilanto.be.

© Brett Buelens

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-04-04T11:47:03+01:00