window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
16 april 2021

Lichte vracht, de fiscale bijzonderheden.

De Vlaamse regering schafte de kwalificatie als lichte vracht van zogenaamde ‘pick-up trucks’ voor particulieren recent af. Voor professionelen verandert er niets, doch is het nuttig om het fiscaal specifieke karakter van de lichte vracht nog eens uit te lichten.

Het voordeel alle aard voor privégebruik

Indien je een wagen privé gebruikt, of ter beschikking stelt voor privégebruik dient men de persoon die over de wagen beschikt een zogenaamd voordeel alle aard aan te rekenen.

Het principe gaat als volgt: de fiscus bepaalt hoeveel het verstrekte voordeel waard is (in deze het gebruiksrecht van de wagen) en zal dit als belastbaar loon beschouwen.

Voor de personenwagen bestaat hiervoor een complexe formule in functie van cataloguswaarde, CO²-uistoot en leeftijd van de wagen. Voor een lichte vracht bestaat er echter geen wettelijk voorgeschreven berekeningsmethode. De rulingcommissie heeft voor de meest voorkomende situaties een standpunt ingenomen.

Situatie 1 : Enkel verplaatsing van de woonplaats naar ophaalpunt

De rulingcommissie deed meermaals uitspraak over de situatie waarbij men met de bestelwagen van de woonplaats naar een ophaalpunt reed en vervolgens naar de klanten. Hierbij is de rulingcommissie van mening dat er geen woon-werkverkeer is en er dus geen voordeel alle aard aangerekend moet worden.

Toch moet men hierbij letten op volgende zaken :

 • De tijd op het ophaalpunt moet beperkt zijn (in de meeste gevallen +/- 10 minuten) en er mag geen voorbereidend werk gebeuren op het ophaalpunt.
 • De werknemers moeten op veel verschillende werven werken, zodat ze op jaarbasis niet meer dan 40 dagen op eenzelfde werf werken.
 • Er is best een car-policy aanwezig die privégebruik van bestelwagen verbiedt.

Situatie 2 : Enkel woon-werk verkeer toegelaten

De rulingcommissie deed in 2017 de uitspraak dat slechts het minimum voordeel (1 370 EUR voor inkomstenjaar 2021) dient aangerekend te worden indien er een zeer beperkt privé gebruik is.

Dit houdt in dat je de camionette enkel gebruikt om ’s morgens mee naar de werf ter rijden en ’s avonds terug naar huis. Hierbij is het cruciaal dat je aantoont dat jouw belangrijkste intentie het efficiënt gebruik van de wagens is, en niet het verstrekken van een voordeel aan de werknemers.

Situatie 3: Gemengd beroeps- en privégebruik

Voor een gemengd beroeps-en privégebruik kwam de ruling in 2017 met de volgende berekeningsmethode:
Kost van de wagen op jaarbasis * (privé kilometers/totale kilometers)

Hierbij wordt er een antwoord geboden op de onzekerheid die voortkwam uit het standpunt van de fiscus. Die stelde dat de waarde van het voordeel gelijk was aan het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen.

BTW

Hoeveel BTW mag er nu afgetrokken worden op de kosten gemaakt voor de lichte vracht ? Hierin zijn er 4 mogelijkheden.

 • 100% indien het privégebruik verwaarloosbaar is. Denk hierbij aan situatie 1 van de eerdere voorbeelden.
 • 85% indien er gemengd beroeps- en privégebruik is maar overwegend beroepsgebruik. Hierbij wordt gekeken naar :
  • Aard van economische activiteit en/of het transport van goederen dat hierbij kenmerkend is.
  • Type van de lichte vracht
  • Identiteit van de persoon die het voertuig gebruikt en diens functie
 • 35% indien er gemengd gebruik is maar overwegend privégebruik. Dit zal worden toegepast indien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 85% forfait.
 • 0% indien er nauwelijks beroepsgebruik is.

RSZ

Op het voordeel alle aard van de wagen is een solidariteitsbijdragen RSZ verschuldigd. Deze is in principe altijd verschuldigd tenzij:

 • Het gebruik zich uitsluitend tot de bedrijfsleider of andere zelfstandige beperkt.
 • Het voertuig louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Bij zeer occasioneel privé gebruik is er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd. De RSZ geeft hier zelf als voorbeeld een weekendje verhuizen met de lichte vracht. Verder is het al dan niet verschuldigd zijn van de solidariteitsbijdrage bijna volledig identiek met de regels rond het al dan niet aanrekenen van een voordeel alle aard.

Eenmanszaken

In een eenmanszaak bestaat er geen systeem van voordeel alle aard. De kosten voor een personenwagen worden eerst beperkt in functie van hun co2-uitstoot en brandstoftype, vervolgens in functie van de verhouding beroepskilometers ten opzichte van privé kilometers.
Bij een lichte vracht zal men echter enkel beperken à rato van de privékilometers, hier is er dus geen dubbele beperking.

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

 • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2021-04-20T08:31:42+01:00