window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
11 september 2023

Inkomsten uit cryptomunten

Hoewel ‘crypto’ al even niet meer het buzzwoord is van het moment, met dank aan artificiële intelligentie, is het nog niet geheel van de radar verdwenen. Heel wat mensen hebben immers, in mindere of meerdere mate, in het verleden in cryptomunten belegd en vragen zich nu af hoe de inkomsten uit deze cryptomunten belast worden.

Kwalificatie van inkomsten bij natuurlijke personen

Bij gebrek aan specifieke fiscale regelgeving rond cryptomunten, moeten we terugvallen op het bestaande fiscale kader dat van toepassing is op andere beleggingsproducten. Zo zullen de inkomsten uit cryptomunten in de privésfeer uiteenvallen in vier mogelijke categorieën:

  1. Belasting als roerend inkomen aan een roerende voorheffing van 30%;
  2. Belasting als beroepsinkomen aan de normale progressieve tarieven in de personenbelasting, te verhogen met de gemeentebelasting en sociale bijdragen;
  3. Belasting als divers inkomen aan een afzonderlijk tarief van 33%, te verhogen met de gemeentebelasting;
  4. Vrijgesteld als normale verrichting van het beheer van een privévermogen.

Het louter aanhouden van cryptomunten brengt geen automatische aangroei met zich mee. Er ontstaat hierbij dus geen roerend inkomen. Dit is echter wel het geval wanneer cryptomunten de vergoeding uitmaken bij staking of crypto lending.

De meerwaarde bij verkoop van cryptomunten kan verschillende inkomsten uitmaken. Eerdere uitspraken van de rulingdienst tonen aan dat er steeds rekening moet worden gehouden met de concrete feiten en omstandigheden. Zo heeft de rulingdienst een vragenlijst opgesteld met daarin 17 vragen die haar toelaten om te oordelen over het toepasselijk belastingregime bij realisatie van een meerwaarde op cryptomunten. Deze vragenlijst kan u hier terugvinden:

https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/vragenlijst_cryptomunten_nl_2022.pdf

De vraag blijft uiteraard welke factoren determinerend zullen zijn in hun beoordeling tot kwalificatie van de inkomsten. Op basis van de bestaande rulingpraktijk kan geoordeeld worden dat klassieke investeringsscenario’s doorgaans als vrijgesteld beschouwd kunnen worden. Vallen de transacties buiten de grenzen van het normaal beheer van een privévermogen, dan vormen de meerwaarden belastbare vermogenswinsten en zullen zij gekwalificeerd worden als divers inkomen, dan wel als beroepsinkomen.

Kwalificatie van inkomsten bij rechtspersonen

Worden de cryptomunten aangehouden door een rechtspersoon, dienen we eveneens de relevante bestaande wetsartikelen te raadplegen. Hieruit kunnen we stellen dat alle inkomsten uit cryptomunten belastbare beroepsinkomsten vormen en belast worden aan het normale tarief in de vennootschapsbelasting van 25% (of 20% wanneer de rechtspersoon recht heeft op het verlaagd tarief). De eventuele minderwaarden vormen een aftrekbare beroepskost.

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

  • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2023-09-11T09:11:20+01:00