window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
14 februari 2024

Fiscale kerncijfers 2024

De fiscale kerncijfers zijn onlangs geüpdatet en geactualiseerd. Bekijk hieronder de geïndexeerde fiscale bedragen voor het jaar 2024 aanslagjaar 2025.

Vennootschapsbelastingen

Belastingtarief

Gewoon tarief – 25%
Verlaagd tarief voor KMO’s – 20%
(op de eerste schijf van 100.000 EUR en mits andere voorwaarden voldaan zijn)

Voorafbetalingen vennootschappen

Voor de vennootschappen die opgericht zijn voor AJ 2022 is de belastingvermeerdering gestegen en bedraagt 9,00% i.p.v. 6,75% ten opzichte van vorige jaren.

Door tijdig deze belasting vooraf te betalen ontvangt u de volgende belastingvoordelen:

  • Voor 10 april 2024 (voorafbetaling 1) – 12% (oftewel volstaat 75% van verschuldigde vennootschapsbelasting te betalen)
  • Voor 10 juli 2024 (voorafbetaling 2) – 10% (90% volstaat)
  • Voor 10 oktober 2024 (voorafbetaling 3) – 8% (112,5% belasting moet betaald worden om verhoging te vermijden)
  • Voor 20 december 2024 (voorafbetaling 4) – 6% (150% moet betaald worden om verhoging te vermijden)

(Deze data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar).

Tijdig vooraf betalen wordt dus sterk aangeraden in 2024!

Tarief van roerende voorheffing

Dividend op aandelen gewoon tarief RV – 30%
Verlaagd tarief voor KMO (VVPR bis):
Uitkering van winsten uit 2de boekjaar volgend op de inbreng – 20%
Uitkering van winsten uit 3de boekjaar (en volgende) volgend op de inbreng – 15%

Dividend uit liquidatiereserve voor een KMO:
Uitkering minder dan 5 jaar te rekenen vanaf aanleg reserve – 20%
Uitkering minstens 5 jaar na aanleg reserve – 5%
Gewone liquidatieboni -30%
Liquidatieboni uit liquidatiereserve – 0%

Voor aanslagjaar 2025 zijn dividenden uit aandelen voor een bedrag van maximum 833 EUR (i.p.v. 800 EUR voorheen) per belastingplichtige vrijgesteld van personenbelasting.
De aan de bron ingehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de aangifte personenbelasting.

Investeringsaftrek

Gewoon tarief – 8%
Verhoogde aftrekken (mits alle voorwaarden voldaan zijn):
Energiebesparende investeringen; rookafzuig- of verluchtingssystemen – 15,5%
Beveiligingsinvesteringen – 22,5%
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling, verwerving van octrooien – 15,5%
Vergroening vrachtwagens en tankinfrastructuur – 31,5%

Aftrek voor risicokapitaal (notionele interest aftrek) – afgeschaft!

Laadpalen

Verhoogde kostenaftrek voor laadpalen, aanschaf vanaf 1/01/2024 t.e.m. 31/08/2024 – 150%

R/C – Lening aan vennootschap

Creditintresten – maximaal 8,02% aan 30% RV

 

R/C – Lening aan bedrijfsleider

Lening met een vaste looptijd (debet intresten) – 5,43%

Lening zonder vaste looptijd (debet intresten) – ong. 6,5% jaarlijks (voorlopig bedrag, tarief nog niet gekend)

Personenbelasting

Herkwalificatie in beroepsinkomsten van de huur

Revalorisatie coëfficiënt 5,46

Bedrag van de geherkwalificeerde huur: (5/3 x niet geïndexeerd KI x 5,46 x % beroeps) of KI x 9,1 x % beroeps

Voordeel alle aard

Voor het ter beschikking stellen van onroerend goed door vennootschap:

Indexatie coëfficiënt – 2,1763
VAA woning niet gemeubeld: Niet geïndexeerd KI x 2,1763 x 10/3
VAA woning gemeubeld: Niet geïndexeerd KI x 2,1763 x 50/9
VAA verwarming – 2.430,00 EUR
VAA elektriciteit – 1.210,00 EUR

Andere:

VAA personenwagen minimum – 1.600,00 EUR
VAA internet – 60,00 EUR
VAA telefoonabonnement – 48,00 EUR
VAA per GSM – 36,00 EUR
VAA per PC/laptop – 72,00 EUR

Vergoedingen

Dagvergoeding maaltijden bedrijfsleider – 20,39 EUR per dag (max 16 dagen per maand)
Kilometervergoeding werk-werkverkeer met eigen wagen – 0,4269 EUR per km
Kilometervergoeding verplaatsing met de fiets – 0,35 EUR per km
Bureauvergoeding voor thuiswerk werknemers – 151,70 EUR per maand
Bijkomende vergoeding voor thuiswerk werknemers internet – 20 EUR per maand
Bijkomende vergoeding voor thuiswerk werknemers PC – 20 EUR per maand

Sociale bijdrage en verzekeringen

Minimale SB in hoofdberoep – 898,28 EUR per kwartaal
Minimale basis SB in hoofdberoep – 16.861,46 EUR per jaar
Maximale SB ongeacht de hoogte van de inkomsten – 5.148,10 EUR per kwartaal
Vrijstelling van SB in bijberoep met maximale inkomsten van 1.865,45 EUR

VAPZ maximaal aftrekbaar – 3.965,77 EUR
Sociale VAPZ maximaal aftrekbaar – 4.562,82 EUR

Maximale aftrekbare IPT werknemers – 2.970,00 EUR

Belastingvoordelen

Pensioensparen maximaal aftrekbaar – 1.020,00 EUR aan 30% belastingvermindering
Pensioensparen maximaal aftrekbaar – 1.310,00 EUR aan 25% belastingvermindering
(Welke optie het meest voordelige is hangt af van bijkomende factoren)

Giften – minimaal 40 EUR aan 45% belastingvermindering
Kinderopvang maximaal aftrekbaar – 16,40 EUR per dag aan 45% belastingvermindering
Dienstcheques maximaal aftrekbaar – 1.790,00 EUR per jaar per partner aan 20% belastingvermindering

Huwelijksquotiënt – 13.050,00 EUR
Belastingvrije som (voor de eerste schijf van 25%) – 10.570,00 EUR

Indien je meer informatie wenst kan je contact opnemen met jouw cliëntenadviseur en/of ondernemingsbegeleider.

 

 

© Elena Orlova

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-02-14T17:25:42+01:00