window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal

Elektronische betaalmogelijkheid verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 ben je als ondernemer verplicht om ten minste één elektronische betaalmogelijkheid aan te bieden aan particuliere klanten. Een nieuwe stap in het fraudebestrijdingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Wie valt onder deze regeling?

Deze nieuwe verplichting geldt voor transacties tussen ondernemers en consumenten. Onder ‘onderneming’ wordt verstaan: ‘alle natuurlijke personen of rechtspersonen die duurzaam een economisch doel nastreven, met inbegrip van hun verenigingen’. Dit betekent dat alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, onder de nieuwe regeling vallen. Daarbij horen ook vrije beroepen, verenigingen, overheden, enz. Transacties tussen twee ondernemers, de B2B-transacties, vallen dan weer niet onder deze regelgeving.

Ben ik verplicht om een betaalterminal aan te schaffen?

Als ondernemer ben je vrij om zelf je elektronische betaalsysteem te kiezen. Dit kan een betaalterminal zijn, maar ook bijvoorbeeld smartphone oplossingen zoals Payconiq of Apple Pay zijn mogelijk. Let wel op, je mag in geen geval extra kosten aanrekenen voor een elektronische betaling.

Zijn cash betalingen nog mogelijk?

Cash betalingen blijven mogelijk maar mogen dus niet meer de enige betaalmogelijkheid zijn. Ook is het maximale bedrag dat cash betaald mag worden, vastgelegd op 3 000 euro. Het bedrag dat boven deze grens gaat, moet elektronisch betaald worden. Ook bij betaling in schijven, mag er maximaal 3 000 euro van het totale bedrag in cash betaald worden.

Wat bij niet-naleving?

Bij het niet naleven van de begrenzing op cash betalingen, kunnen er sancties opgelegd worden tot 10% van het onwettig betaalde bedrag met een maximum van 1 800 000 euro. Ook als consument moet je alert zijn want beide partijen kunnen een sanctie krijgen bij het niet naleven van de wet.

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2022-06-08T20:03:06+01:00