window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
28 maart 2022

BTW-attest 6% afgeschaft

Er komt een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de toepassing van het 6 % tarief voor werken in onroerende staat aan. Het verplicht attest voor de toepassing van het verlaagd tarief zal niet langer vereist zijn en wordt vervangen door een verplicht op te nemen clausule op de factuur. We vatten de wijzigingen kort samen:

Verlaagd tarief

Voor uitgevoerde werken in onroerende staat kan er onder bepaalde voorwaarden worden genoten van het verlaagd btw-tarief van 6 %. Het verlaagd tarief is van toepassing indien volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • De woning is minstens tien jaar oud en wordt uitsluitend of hoofdzakelijk privé gebruikt
  • De facturen zijn gericht aan de eindgebruiker (eigenaar/huurder)
  • Zowel de levering en plaatsing dienen door dezelfde aannemer te gebeuren

Formaliteiten

Tot voor kort vereiste de toepassing van het verlaagd tarief een attest van de opdrachtgever waarin werd vermeld dat er voldaan is aan de voorwaarden. Het bijhouden, opvragen en controleren van de volledigheid van deze attesten zorgde voor grote administratieve lasten bij aannemers. Vergissingen (bv. onvolledige gegevens of een ontbrekende handtekening) resulteerden dan ook in belangrijke financiële gevolgen ten gevolge het niet kunnen toepassen van het verlaagd tarief.

Administratieve tekortkomingen kunnen tot gevolg hebben dat er geen verantwoording kan worden voorgelegd voor de toepassing van het verlaagd tarief met gevolg dat het tarief van 21 % toepasselijk wordt.

Clausule

Het vereiste attest wordt vervangen door onderstaande clausule op te nemen op de factuur. In plaats van een attest dient de aannemer deze clausule op zijn factuur te vermelden in geval de werken in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer”.

Administratieve vereenvoudiging

Zodra deze clausule is opgenomen op de factuur en wordt bezorgd aan de klant heeft deze laatste 30 dagen de tijd om te reageren indien het verlaagd tarief niet van toepassing zou zijn. Kortom, een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor zowel de klant als de aannemer.

Hierdoor besparen de opdrachtgevers namelijk tijd en moeite voor het opvragen, doen herinneren en nakijken van de attesten. Zeer goed nieuws aldus voor de vele bedrijven die zich richten op renovaties van privé woningen.

Deze vereenvoudiging heeft echter ook tot gevolg dan het informeren van de klanten zeer belangrijk is. Zorg dan ook voor een efficiënte procedure waarbij de klanten op een duidelijke wijze worden geïnformeerd zodat ze zeker op de hoogte zijn van hun verplichtingen. Zo wordt er vermeden dat er een deel van de klanten niet tijdig laat weten dat het tarief niet van toepassing is.

30 juni 2022

De overgangsregeling laat toe dat er tot 30 juni 2022 nog kan worden verder gewerkt met het BTW-attest. Zo krijgen de bedrijven voldoende tijd om hun administratie aan te passen aan de nieuwe regeling. Tegen 30 juni 2022 is de nieuwe regeling volledig van toepassing.

Zit u met een specifieke vraag of twijfelgeval over de toepassing van het 6 % tarief dan zijn we uiteraard steeds bereikbaar hiervoor.

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2022-03-28T19:38:12+01:00