window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal

BTW 6% – Afbraak en heropbouw

Koop of bouw je in België een nieuwe woning, dan betaal je hierop 21% BTW.  Koop je een woning die je volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen? Dan kan je genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%.

Waarover gaat het?

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden betaal je slechts 6% BTW voor sloop en heropbouw van een woning.  Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen hiervoor in aanmerking.

De regering nam deze maatregel vanwege drie redenen:

  • Om verkrotting en leegstand te bestrijden;
  • Om burgers en gezinnen een fiscale stimulans te bieden om aan een voordeliger tarief een nieuwe woning te bouwen;
  • Om de bouwsector extra steunen tijdens de coronacrisis.

De maatregel is van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Het moet gaan om een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt wordt als de enige, eigen woning van de bouwheer/koper.
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200m². Deze grens geldt zowel voor huizen als appartementen.
  • Aan al deze voorwaarden moet ten minste 5 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning voldaan zijn.
  • Er moet een verklaring worden ingediend, vergezeld van een aantal documenten, bij het bevoegde BTW-kantoor waarin bevestigd wordt dat aan alle voorwaarden voldaan is.  De verklaring moet voorafgaand aan de werken worden ingediend en moet bovendien ook worden overgemaakt aan de aannemer/bouwpromotor.

Een cijfervoorbeeld

Mevrouw en mijnheer Jacobs kopen een stuk grond met daarop een oude schuur.  De schuur is in te slechte staat om te vernieuwen en zij beslissen om ze af te breken en op dit kadastraal perceel een eigen woning te bouwen.

De kostprijs van de afbraak is geraamd op 80.000 euro zonder BTW.
De bouw van het nieuwe huis is geraamd op 250.000 euro zonder BTW.
In het stelsel van toepassing tot 2020 bedroeg het totaal van de verschuldigde btw: 16.800 euro (80.000 x 21 %) + 52.500 euro (250.000 x 21 %) = 69.300 euro.
In het stelsel van toepassing in 2021 en 2022 zal de verschuldigde BTW zijn: 4.800 euro (80.000 x 6 %) + 15.000 euro (250.000 x 6 %) = 19.800 euro
De BTW-winst voor de familie Jacobs is dus (69.300 – 19.800 =) 49.500 euro.

Je leest het goed!   Dit levert dus een aanzienlijk financieel voordeel op voor de bouwheer! De overheid heeft deze regeling verder verduidelijkt via een FAQ. Deze kan je HIER volledig nalezen.

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Onze collega Britt aan het woord

12/05/2023|

Het is al even geleden dat we je hebben voorgesteld aan één van onze collega's. Britt kroop deze maand in haar pen en vertelt over haar gezinnetje en haar opstart bij Konsilanto. [Lees verder]

  • Konsilanto BTW

Ben jij een gemengde btw-plichtige? Lees dan zeker dit artikel zodat je up-to-date bent met de recente wijzigingen.

16/02/2023|

Wanneer je als belastingplichtige enerzijds een vrijgestelde btw-activiteit uitoefent en anderzijds een belaste btw-activiteit word je gekwalificeerd als een gemengde btw-plichtige. Dit heb je al zeer snel, denk maar aan het vrijgesteld van btw verhuren van een appartement. Voor de gemengde belastingplichtige komen er enkele verplichtingen bij vanaf dit jaar. [Lees verder]

2021-03-16T16:47:59+01:00