window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
16 maart 2021

BTW 6% – Afbraak en heropbouw

Koop of bouw je in België een nieuwe woning, dan betaal je hierop 21% BTW.  Koop je een woning die je volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen? Dan kan je genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%.

Waarover gaat het?

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden betaal je slechts 6% BTW voor sloop en heropbouw van een woning.  Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen hiervoor in aanmerking.

De regering nam deze maatregel vanwege drie redenen:

  • Om verkrotting en leegstand te bestrijden;
  • Om burgers en gezinnen een fiscale stimulans te bieden om aan een voordeliger tarief een nieuwe woning te bouwen;
  • Om de bouwsector extra steunen tijdens de coronacrisis.

De maatregel is van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Het moet gaan om een woning die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt wordt als de enige, eigen woning van de bouwheer/koper.
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200m². Deze grens geldt zowel voor huizen als appartementen.
  • Aan al deze voorwaarden moet ten minste 5 jaar na de eerste ingebruikneming van de woning voldaan zijn.
  • Er moet een verklaring worden ingediend, vergezeld van een aantal documenten, bij het bevoegde BTW-kantoor waarin bevestigd wordt dat aan alle voorwaarden voldaan is.  De verklaring moet voorafgaand aan de werken worden ingediend en moet bovendien ook worden overgemaakt aan de aannemer/bouwpromotor.

Een cijfervoorbeeld

Mevrouw en mijnheer Jacobs kopen een stuk grond met daarop een oude schuur.  De schuur is in te slechte staat om te vernieuwen en zij beslissen om ze af te breken en op dit kadastraal perceel een eigen woning te bouwen.

De kostprijs van de afbraak is geraamd op 80.000 euro zonder BTW.
De bouw van het nieuwe huis is geraamd op 250.000 euro zonder BTW.
In het stelsel van toepassing tot 2020 bedroeg het totaal van de verschuldigde btw: 16.800 euro (80.000 x 21 %) + 52.500 euro (250.000 x 21 %) = 69.300 euro.
In het stelsel van toepassing in 2021 en 2022 zal de verschuldigde BTW zijn: 4.800 euro (80.000 x 6 %) + 15.000 euro (250.000 x 6 %) = 19.800 euro
De BTW-winst voor de familie Jacobs is dus (69.300 – 19.800 =) 49.500 euro.

Je leest het goed!   Dit levert dus een aanzienlijk financieel voordeel op voor de bouwheer! De overheid heeft deze regeling verder verduidelijkt via een FAQ. Deze kan je HIER volledig nalezen.

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2021-03-16T16:47:59+01:00