window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
11 oktober 2023

Bestuurdersaansprakelijkheid: wat is het en hoe kan je je beschermen?

Ondernemen is gelijk aan risico’s nemen. Risico’s waarvoor je je kan beschermen.

De term bestuurdersaansprakelijkheid is je als ondernemer wellicht niet onbekend. Zodra je als bestuurder benoemd bent in een vennootschap, val je eronder. Maar weet je ook wat deze bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt? In dit artikel geven wij je kort de essentie mee.

Wat betekent bestuurdersaansprakelijkheid?

Het doel van bestuurdersaansprakelijkheid is het waarborgen van een eerlijke en ethische bedrijfsvoering, ter bescherming van de belangen van belanghebbenden en schuldeisers.

Je bent als bestuurder het ‘handelende’ orgaan van de vennootschap, al dan niet gezamenlijk met je medebestuurders. Je voert allerlei handelingen uit die de vennootschap verbinden. Wanneer je hierbij fouten of nalatigheden begaat, kan dit allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengen. In de eerste plaats voor de vennootschap, maar in de tweede plaats mogelijks ook voor jezelf.

Meestal begint de bestuurdersaansprakelijkheid pas op te dagen wanneer het ‘slecht’ gaat met de vennootschap.

Over welke fouten kan het dan gaan?

  • Gewone bestuursfouten bv. een factuur vergeten protesteren, de handelshuurkomst vergeten vernieuwen, subsidie niet aanvragen;
  • Inbreuken op het vennootschapsrecht of op de statuten bv. geen verslag tegenstrijdig belang opmaken, handelen buiten het voorwerp van de vennootschap;
  • Kennelijke grove fouten die hebben bijgedragen tot faillissement bv. ernstige fiscale fraude, niet bijhouden van een boekhouding;
  • Buitencontractuele fouten, onrechtmatige daad, onrechtmatig financieel voordeel zoals diefstal;
  • Wrongful trading = een verlieslatende activiteit bewust blijven verderzetten.

Deze fouten zijn universeel dezelfde over de vennootschapsvormen heen. Ook bij VZW’s kunnen deze bestraft worden met bestuurdersaansprakelijkheid.

Hoe kan je je beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid?

Handel als een goede huisvader en zorg voor een paper trail

Allereerst is het belangrijk dat je handelt als een goede huisvader en je bestuurstaken serieus neemt. Wanneer er toch een fout gebeurt, meldt dit dan schriftelijk aan het bestuur zodat er altijd een bewijs is van je melding of afwijkende mening. Het is dus wel toegestaan om als bestuurder risico te nemen maar zorg in ieder geval voor een goede paper trail die je achterliggende motivatie bevat.

Dek je in via een verzekering

Verder is het een goed idee om je in te dekken voor bestuurdersaansprakelijkheid via een verzekering. De premie die je hiervoor betaalt is een aftrekbare beroepskost.

Een belangrijk verschil dat soms over het hoofd wordt gezien, is het verschil tussen twee soorten verzekeringen die vaak in verband worden gebracht met bestuurdersaansprakelijkheid: de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid en de verzekering beroepsaansprakelijkheid.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook bekend als D&O-verzekering, beschermt bestuurders tegen claims die voortvloeien uit de fouten zoals hierboven vermeld. Deze verzekering dekt de juridische kosten en de schadevergoedingen. Het is belangrijk op te merken dat deze verzekering niet alleen betrekking heeft op financiële schade, maar ook op morele en immateriële schade die kan worden toegebracht aan derden als gevolg van het handelen van de bestuurders. Beroepsfouten zijn uitgesloten in deze polissen.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid daarentegen is meer gericht op beroepsbeoefenaars, zoals artsen, advocaten en consultants. De verzekering dekt claims die voortkomen uit fouten, verkeerde adviezen of professionele nalatigheid in hun vakgebied. De nadruk ligt hier voornamelijk op de professionele prestaties en verplichtingen van het individu. Bij deze verzekering zijn de bestuursfouten uitgesloten in de polissen. Bovendien wordt de verzekering beroepsaansprakelijkheid vaak aangegaan door de onderneming zelf.

Je merkt dat een dubbele dekking door eenzelfde verzekering nooit mogelijk is. Of jij baat hebt aan beide verzekeringen, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Bel ons op +32 3 331 30 38, moest je twijfelen. Bij ons juridisch team kan je steeds terecht voor advies, ook over zaken zoals juridische kwesties en verzekeringen. Via het mailadres legal@konsilanto.be kan je ook terecht.

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2023-10-11T12:22:27+01:00