window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
17 maart 2023

Belastingvermeerdering vermijden? Vergeet je voorafbetalingen in 2023 niet!

Tijd voor de eerste voorafbetaling van het nieuwe jaar! Niet alleen vennootschappen, maar ook eenmanszaken kunnen een eerste voorafbetaling doen tegen 11 april 2023. Door tijdig vooraf te betalen, vermijd je een verhoging bij de afrekening in je belastingbrief.

Wanneer kan je een voorafbetaling doen?

Elk belastbaar tijdperk heeft vier deadlines waartegen je een voorafbetaling kan doen. Voor eenmanszaken en vennootschappen waarbij het kalenderjaar samenloopt met het boekjaar zijn de deadlines voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) als volgt:

  • 11 april 2023 voor het eerste kwartaal
  • 10 juli 2023 voor het tweede kwartaal
  • 10 oktober 2023 voor het derde kwartaal
  • 20 december 2023 voor het vierde kwartaal

Let op, dit zijn de data waarop de betaling al op de rekening van de fiscus moet staan. Je doet de betaling dus best iets vroeger. Een betaling die na de deadline op de rekening van de fiscus komt, schuift door naar het volgende kwartaal.

Als je een vennootschap hebt met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar of je hebt een verlengd boekjaar (bijvoorbeeld bij de opstart van je vennootschap) dan kan je een overzicht van de deadlines opvragen bij je cliëntenadviseur.

Welke belastingvermeerdering krijg je als je niet (voldoende) vooraf betaald?

Wanneer je onvoldoende vooraf betaalt, rekent de fiscus hiervoor een belastingvermeerdering aan. Dit kan je best bekijken als een intrest als gevolg van een laattijdige betaling.

Voor zelfstandigen, belast in de personenbelasting, bedraagt deze vermeerdering 4.50% voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023). De berekeningsbasis hiervoor is gelijk aan 106% van de belasting die je moet betalen op je inkomsten van 2023. Slechts 90% van de berekende belastingvermeerdering wordt effectief doorgerekend. Als het bedrag van die vermeerdering lager is dan 0,5 % van de basisbelasting of niet hoger is dan 80 euro, hoef je ze bovendien toch niet te betalen.

Voor vennootschappen, belast in de vennootschapsbelasting, is het tarief van de vermeerdering 6,75% voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) berekend op het totaal van de belastbare inkomsten.

Wanneer je een voorafbetaling doet dan berekent de fiscus hierop een vermindering die afgetrokken wordt van je belastingvermeerdering. Hoe vroeger in het boekjaar je een storting doet, hoe zwaarder deze vermindering doortelt in de berekening. Je wacht daarom dus beter niet tot 20 december om een voorafbetaling te doen.

Zit jouw vennootschap of eenmanszaak nog in de eerste drie boekjaren? Dan ben je vrijgesteld van een belastingvermeerdering.

Wat is een bonificatie en kan ik hier aanspraak op maken?

Een bonificatie is een belastingvermindering. Indien je genoeg voorafbetalingen doet, krijgt je een korting op de te betalen belasting.

Elke natuurlijke persoon (werknemer en gepensioneerde) die nog effectief belastingen moet betalen op zijn inkomsten na de aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen krijgt de bonificatie.

Om recht te hebben op deze vermindering moet je dus het bedrag van je uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben. Voor de berekening van de bonificatie worden voorafbetalingen voor maximaal 106 % van de uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen.

Die 106 % wordt berekend op je globale belasting min de bedrijfsvoorheffing en de andere verrekenbare bestanddelen. Je mag dus ook meer of minder dan die 106 % storten, maar u kan nooit een bonificatie krijgen voor het gedeelte boven die 106 %.

Bent je zelfstandige of bedrijfsleider?

Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider hebt je geen recht op een bonificatie. Je kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als je niet genoeg vooraf betaalt.

Als je dus inkomsten van beide types hebt (als u bijvoorbeeld een deel van het jaar als werknemer en een deel als zelfstandige gewerkt hebt) worden de voorafbetalingen eerst gebruikt om de vermeerdering te vermijden. Alleen de voorafbetalingen die daarna nog overblijven kunnen aangerekend worden op uw inkomsten als werknemer of gepensioneerde en komen dus in aanmerking voor een eventuele bonificatie.

Welk bedrag betaal je best vooraf?

Wil je na het lezen van dit artikel graag een voorafbetaling doen? Laat je dan bijstaan door je cliëntenadviseur. Hij of zij kan een inschatting maken van je verschuldigde belastingen en meegeven welk bedrag je hiervan best al vooraf betaalt.

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2023-03-20T11:45:39+01:00