Accountancy, tax & legal
17 augustus 2021

Wanneer geven ook krijgen wordt: giften fiscaal onder de loep

De watersnood en de bijhorende ellende van de afgelopen maand is je vast en zeker niet ontgaan. We zien dat vele mensen een handje willen helpen dan wel een gift willen doen. In de marge kan een gift je ook nog een fiscaal voordeel opleveren.

Wat zijn de spelregels?

1. Je bent een natuurlijk persoon

De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45% van het bedrag van je gift in 2021 indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling. Een lijst van de erkende instellingen vindt je hier
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt

Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat de vereniging jouw voornaam, naam, rijksregisternummer en adres kent. Op die manier kan jouw gift automatisch worden toegevoegd aan je online aangifte of aan uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10 % van het totale netto- inkomen
  • ofwel 392.200 euro

Als het bedrag van jouw belasting nul is (omdat je geen of weinig inkomsten hebt), heb je geen recht op een belastingvermindering.

2. Je schenkt vanuit een vennootschap

Indien je de gift zou doen vanuit de vennootschap, zijn de voorwaarden grotendeels gelijklopend als bij een natuurlijk persoon. Het belastingvoordeel bedraagt hier geen 45%, maar 20% of 25%.

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling. Een lijst van de erkende instellingen vindt u hier
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt

Het bedrag dat je als vennootschap mag aftrekken is beperkt tot 5 % van de totale fiscale winst voor aftrek van die giften en met een absoluut maximum van 500.000 euro.

Je leest het, de overheid ondersteunt jouw gift.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer info!