Human Resources
15 september 2022

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor jonge werknemers

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • Iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd hebben stopgezet;
  • Alle activiteiten die door een studie of opleidingsprogramma opgelegd zijn, hebben stopgezet;
  • De arbeidsovereenkomst vangt aan in de loop van het 4de kwartaal;
  • Het maandelijks bruto belastbaar loon mag het bedrag van 3.625 EUR niet overschrijden (voor inkomstenjaar 2022).

Voor de jonge werknemer is dit mooi meegenomen.

Vraag voor alle zekerheid wel eerst even na of de jonge werknemer hier gebruik van wenst te maken.  De jongere zal hier enkel baat bij hebben indien hij of zij voordien niet bij een andere werkgever tewerkgesteld is geweest waar ook een inkomen werd opgebouwd.

Heb je hier nog vragen over?  Aarzel niet om onze payroll-afdeling hierover te contacteren via payroll@konsilanto.be.