Human Resources
17 maart 2023

Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2023

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus.

Initieel werden deze dagen niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten voor werknemers.  Het gaat hier om zowel het recht op jaarlijkse vakantiedagen als het recht op het dubbel vakantiegeld.

Onze regering heeft inmiddels een akkoord bereikt om deze dagen alsnog gelijk te stellen.


Wat houdt dit akkoord juist in?

De vakantierechten in 2023 worden dus niet nadelig beïnvloed door een periode van corona-werkloosheid in 2022.

Werknemers die zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 in corona-werkloosheid bevonden, zullen in 2023 vakantierechten genieten alsof ze tijdens de corona-werkloosheid in 2022 gewoon aan het werk zijn gebleven.


Wat met de extra kosten die hierbij komen kijken voor de werkgever?

Dit is momenteel nog niet geheel duidelijk.
De overheid heeft wel al beslist dat de sociale en fiscale inkomsten die verbonden zijn aan deze gelijkstelling, zullen worden teruggestort aan de werkgevers.

Wordt vervolgd!

Voorlopig gaat het enkel om beslissingen die werden genomen door onze regering.  De praktische uitwerking hiervan moet echter nog gebeuren.

Heb je nog vragen hierbij? Contacteer ons hier voor meer informatie.