Human Resources
14 juni 2023

RSZ-verminderingen eerste aanwervingen wijzigen vanaf 2024

Nieuwe werkgevers kunnen momenteel voor de eerste werknemer een RSZ-vermindering krijgen tot wel € 4.000 en dit onbeperkt in de tijd.  Voor de vijf volgende  werknemers krijgt de werkgever een vermindering van € 1.150 to € 450, beperkt tot in totaal 13 kwartalen.

Wat verandert er?

De RSZ-vermindering voor een eerste aanwerving vermindert

Indien het ontwerp wordt goedgekeurd, zal de vermindering op de patronale RSZ-bijdragen voor de eerste werknemer vanaf 1 januari 2024 beperkt worden tot maximum € 3.100 per kwartaal.
De korting blijft wel onbeperkt in de tijd.

De RSZ-vermindering voor de vierde tot zesde werknemer wordt afgeschaft

Ook voor werkgevers die hun personeelsbestand willen uitbreiden zullen er gevolgen zijn.   Zo zou de vermindering voor de vierde tot zesde werknemer worden geschrapt vanaf 2024.
Kortingen die al werden toegekend vóór 2024 lopen wel in 2024 nog gewoon verder.

Ons advies?

Overweeg je om als werkgever te starten?  Dan raden wij aan om dit nog voor einde 2023 in orde te maken zodat je zeker nog onder het huidige systeem gebruik kan maken van de RSZ-verminderingen.

Wil je je werknemersbestand uitbreiden en een vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerven?  Bekijk dan even of je deze werknemer(s) al kan laten starten in 2023.  Zo zullen de verminderingen nog worden toegekend onder het huidige systeem en loopt de RSZ-vermindering verder in 2024.

Deze wijzigingen zijn nog niet omgezet in wetgeving en dus nog onder voorbehoud.