Human Resources
12 oktober 2022

Nieuwe werknemer voor of na 1 januari aanwerven?

Het Federaal Planbureau voorspelt een historisch hoge indexering van de lonen. Het moment van indexatie is afhankelijk van het paritair comité waaronder je werknemers vallen. Paritair comité nr. 200, het grootste paritair comité in ons land waar de meeste bedienden in de privésector onder vallen, indexeert jaarlijks de lonen op 1 januari. Het verwachte indexpercentage voor 1 januari 2023 bedraagt ondertussen al 10,52%.

Ben je van plan om nog een nieuwe werknemer aan te werven? Dan vraag je je hoogstwaarschijnlijk af of je meteen ook een fikse opslag moet betalen bij de jaarovergang.

Geen indexatie bij indiensttreding na 1 januari

De datum van indiensttreding bepaalt of je nieuwe werknemer al dan niet meteen opslag krijgt. Tekenden jullie het contract voor de jaarovergang en gaat hij/zij, door zijn opzegperiode, pas na 1 januari 2023 aan de slag dan vindt er geen indexatie plaats. Dat het contract al voor 1 januari 2023 getekend was, speelt daarbij geen rol. Laat je het nieuwe contract op 1 januari 2023 of vroeger ingaan dan heeft je nieuwe medewerker wel meteen recht op een indexatie van het afgesproken loon.

Wel indexatie bij baremaloon

Wanneer je met je nieuwe werknemer een sectoraal baremaloon bent overeengekomen dan zal dit vastgelegde baremaloon voor de gehele sector, en dus ook voor je nieuwe werknemer, geïndexeerd worden ongeacht het moment van indiensttreding.

Het moment van indexatie is niet voor alle paritaire comités hetzelfde. Eén van onze HR-medewerkers helpt je graag verder voor jouw specifieke situatie. Contacteer ons hier voor meer informatie.