Human Resources
20 september 2021

Jonge werknemers: onder bepaalde voorwaarden geen inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal!

Ben je van plan om in het najaar nog jongere werknemers aan te werven?  Weet dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bestaat voor hen.  Dankzij deze maatregel wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden in de maanden oktober, november en december.  De jongere werknemer is immers nog geen belastingen verschuldigd gezien hij te weinig inkomst heeft.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • Elke studie beëindigd hebben met een volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire cyclus van het technisch of beroepsonderwijs of een leerproces, of een getuigschrift ontvangen hebben voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • Elke studie met volledig leerplan en elke leertijd stopgezet hebben;
  • Het maandelijks bruto belastbaar loon mag het bedrag van 3.450 EUR niet overschrijden (voor inkomstenjaar 2021).

Voor de jonge werknemer is dit mooi meegenomen.

Vraag voor alle zekerheid wel eerst even na of de jonge werknemer hier gebruik van wenst te maken.  De jongere zal hier enkel baat bij hebben indien hij of zij voordien niet bij een andere werkgever tewerkgesteld is geweest waar ook een inkomen werd opgebouwd.

Heb je hier nog vragen over?  Aarzel niet om onze payroll-afdeling hierover te contacteren via payroll@konsilanto.be.