Accountancy, tax & legal
14 mei 2021

Heb je privé een woning in het buitenland?

Zo ja, zijn er een aantal wijzigingen en verplichtingen die we in orde dienen te brengen.

Wat is er veranderd?

De berekening van het onroerend buitenlands inkomen werd gewijzigd. Waar we vroeger moesten kijken naar de werkelijke huurwaarde zal België aan deze onroerende goederen nu ook een KI toekennen. Op die manier zullen de buitenlandse en binnenlandse inkomsten op dezelfde manier worden belast.

Om het buitenlands KI vast te stellen heeft de fiscus informatie nodig. Daarom ben je verplicht om hiervoor een aangifteformulier in te dienen. Dit aangifteformulier is tot op heden nog niet beschikbaar. Er wordt verwacht dat dit formulier pas beschikbaar zal zijn vanaf juni 2021.

Wanneer moet de informatie worden doorgegeven aan de fiscus?

Heb je vorig jaar reeds een buitenlands eigendom aangegeven, dan hoef je voorlopig niets te doen. De fiscus zal je hierover zelf contacteren.
Pas vanaf juni kan de informatie worden ingediend via MyMinfin of via een formulier dat je op de website van de fiscus zal kunnen terugvinden. De deadline voor deze aangifte is 31/12/2021.

Wie in de loop van 2021 een buitenlands onroerend goed aankoopt moet dit spontaan melden binnen de 4 maanden na de verwerving of de vervreemding.

Aangezien het formulier nog niet beschikbaar is krijgen personen die in de tijdspanne tussen 01/01/2021 en 24/02/2021 in het buitenland onroerend goed aankochten tijd tot 30/06/2021 voor het indienen van deze aangifte. In afwachting van het formulier is het momenteel voldoende om binnen de 4 maanden na aanschaf of vervreemding een mail te sturen naar foreigncad@minfin.fed.be met in het onderwerp “Aangifte van de nieuwe verwerving van een onroerend goed”.

Welke informatie heeft de fiscus nodig om het Belgisch KI te berekenen?

 • Indien er een schattingsverslag is:
  • Actuele normale verkoopwaarde
  • Jaar schattingsverslag
 • Indien er geen schattingsverslag beschikbaar is heeft de fiscus volgende info nodig:
  • Oorspronkelijke aankoopwaarde
  • Jaar aankoop
  • Bedrag van de verbouwingen en het jaar van de verbouwingen

Als je ons deze informatie al kan bezorgen kunnen wij het Belgisch KI al voor jou berekenen en bekijken welk effect die zal hebben op jouw aangifte personenbelasting.

Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het aanslagjaar 2022. Voor de aangifte personenbelasting van aanslagjaar 2021 – inkomstenjaar 2020 zal er bijgevolg nog niets wijzigen.

Neem contact op met je cliëntenadviseur om de nodige zaken samen in orde te brengen!