Accountancy, tax & legal
22 november 2021

Decembervoorschot BTW en bedrijfsvoorheffing: afgeschaft!

Voor BTW en bedrijfsvoorheffing gold er de verplichting om een voorschot te betalen op het bedrag dat  je verschuldigd was in december of het vierde kwartaal. Zowel maandaangevers als kwartaalaangevers waren dus verplicht om zo’n voorschot te betalen.

BTW

Het decembervoorschot moest in principe elk jaar uiterlijk op 24 december op de rekening van de btw-administratie staan. Vanaf 2021 is dit dus afgeschaft. Dit geldt voor alle btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften indienen. Er zijn verder geen voorwaarden aan verbonden.

Vermits dat decembervoorschot niet meer verschuldigd is heeft dit wel tot gevolg dat de eventueel verschuldigde BTW in januari van het jaar nadien volledig moet betaald worden.

Uiteraard ben je als BTW-plichtige nog altijd vrij om een voorschot te storten om zo de nodige spreiding van cashflow te behouden.

Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing is de afschaffing gelijkaardig aan die van de BTW. Het decembervoorschot dat voor 15 december gestort diende te worden is niet meer van toepassing.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je cliëntenadviseur.