Human Resources
12 mei 2023

De koopkrachtpremie voor werknemers mogelijk vanaf 1 juni 2023

Ondernemingen die tijdens de crisis in 2022 goede resultaten hebben behaald, kunnen aan hun werknemers in 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen.
Het Koninklijk Besluit hierrond werd inmiddels ook gepubliceerd in het Staatsblad.

Wat is het juist?

De koopkrachtpremie is een (para)fiscaal voordelige premie die je kan toekennen aan je werknemers indien je onderneming in 2022 een hoge- of uitzonderlijk hoge winst heeft behaald.

Het doel is om steun te verlenen bij de heropstart van onze economie na de energiecrisis.

Hoe toekennen?

De toekenning van deze premie moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal of op ondernemingsniveau.

De CAO moet twee definities bevatten:

  • de definitie van “hoge winst” in 2022
  • de definitie van “uitzonderlijk hoge winst” in 2022

In ondernemingen met hoge winst kan een premie worden uitgekeerd van maximum 500 EUR. Voor ondernemingen met uitzonderlijk hoge winst mag de premie oplopen tot maximum 750 EUR.

Wil je de koopkrachtpremie toekennen via ondernemings-CAO, dan wordt er in deze CAO verantwoording toegevoegd dat de onderneming goede resultaten behaald heeft tijdens de crisis. In dit geval bedraagt de premie maximum 750 EUR.

Uitzonderlijk kan de toekenning ook gebeuren door middel van een schriftelijke individuele overeenkomst.
Dit kan enkel wanneer er geen cao kan worden gesloten omdat:

  • er geen vakbondsafvaardiging is; of
  • het een personeelscategorie betreft waarvoor het niet de gewoonte is dat daarvoor een cao wordt gesloten.

Wanneer de premie via individuele overeenkomst toegekend wordt, gelden er geen expliciete voorwaarden op vlak van (uitzonderlijk) hoge winst of goede resultaten.

De werkgever kan de premie toekennen tot 31 december 2023 (de collectieve of individuele overeenkomst moet afgesloten zijn op uiterlijk 31 december 2023). De werknemer kan de premie besteden tot 31 december 2024.

Netto is gelijk aan bruto

De koopkrachtpremie die voldoet aan alle toekenningsvoorwaarden is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Het brutobedrag is bijgevolg gelijk aan het nettobedrag dat de werknemers zullen ontvangen.

Als werkgever ben je wel een patronale bijdrage verschuldigd van 16,5%.

De premie zal voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost. Dit geldt zowel voor het bedrag van de premie zelf, als voor de bijzondere werkgeversbijdrage die hierop verschuldigd is.

Een premie die aan een zelfstandige bedrijfsleider wordt toegekend is fiscaal niet vrijgesteld en dus gewoon belastbaar.

Hoe kan de werknemer de premie besteden?

De koopkrachtpremie heeft de vorm van consumptiecheques en zal zoals maaltijdcheques en ecocheques in elektronische vorm worden geleverd. Je kan er als werkgever ook voor kiezen om papieren cheques uit te keren, al wordt dit door de regering niet aangemoedigd.

De werknemers kopen er dezelfde essentiële goederen mee als met hun maaltijd- en ecocheques.

Opgelet, dit is verschillend ten opzicht van vorig jaar! Toen kon je de consumptiecheques gebruiken in horecazaken, wellnesscentra, schoonheidssalons, … De mogelijkheden werden dit jaar dus beperkt.

Praktisch?

De wetgeving is in werking getreden vanaf 1 mei 2023. De koopkrachtpremie kan ten vroegste worden uitgereikt vanaf 1 juni 2023.

Wij raden aan om nog even te wachten met het invoeren van de koopkrachtpremie. Er kunnen nog sectorale akkoorden worden gesloten waardoor de premie verplicht moet worden toegekend aan de werknemers. Dit zou kunnen beteken dat je uiteindelijk een hogere premie moet toekennen dan initieel bedoeld.

Wil je niet wachten, raden we aan in de ondernemings-cao of individuele overeenkomst te vermelden dat de toekenning van consumptiecheques (koopkrachtpremie) op ondernemingsvlak een ‘voorschot’ is op wat eventueel op sectorvlak later nog wordt bepaald.