Human Resources
18 juni 2021

De coronapremie voor werknemers

De maximaal beschikbare marge voor loonopslag voor de komende twee jaar bedraagt 0,4 % bovenop indexaanpassingen die geraamd worden op 2,8 %. Dat is het resultaat van berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Daarnaast besliste onze regering over een éénmalige coronapremie van maximum 500 euro netto.  Werkgevers die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden kunnen hun werknemers hiermee belonen.  De uitwerking hiervan is nog niet helemaal rond.

Zo wordt er niet duidelijke gedefinieerd welk resultaat een onderneming moet hebben behaald om de premie te kunnen toekennen en hoe dit zal worden gemeten.
De regering laat de invulling hiervan over aan het sociaal overleg.  Het komt er dus op neer dat een sector of werkgever zelf kan bepalen of er financiële ruimte is voor een extra voordeel.  Ook indien 2020 niet echt een topjaar was kan je als werkgever ervoor kiezen om alsnog de premie toe te kennen aan je werknemers.
Tenzij de sector de premie verplicht, ligt de finale beslissing dus bij de werkgever.

Wat weten we al?

  • Het gaat om een maximum bedrag van 500 euro netto dat toegekend kan worden onder een vergelijkbare vorm als de consumptiecheques van 2020.
  • Eigenlijk gaat het niet om een echte premie die in cash wordt uitbetaald, maar wordt deze premie uitgekeerd onder de vorm van consumptiecheques.  Al denkt de regering er aan om de bestedingsmogelijkheden uit te breiden zodat je ze ook kan gebruiken in warenhuizen en de volledige kleinhandel.
  • De premie moet collectief worden toegekend.  Er kan wel worden afgelijnd voor welke groep werknemers de premie van toepassing is.  Al mag de afbakening van deze groep niet discriminerend zijn.
  • De coronapremie (onder de vorm van consumptiecheques dus) moet in het kalenderjaar 2021 worden toegekend.

Welke kost komt hierbij kijken?

Op de premie zal de werkgever een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd zijn van 16,5 %.  Zo zal een premie van 500 euro netto een totaal kostenplaatje dragen van 582,5 euro.  De premie zal vermoedelijk kunnen worden afgetrokken als beroepskost.

Ook de provider van deze consumptiecheques zal een kleine verwerkingskost aanrekenen.  Deze is verschillend afhankelijk met welke provider je werkt.

Nog even geduld

Voorlopig kunnen deze cheques nog niet worden aangeleverd.  Het is eerst even wachten op een juridisch kader hiervoor.  De besprekingen zijn nog volop aan de gang en de uiteindelijke regels kunnen afwijken van wat nu reeds werd meegedeeld.

Wij raden je aan om voorlopig nog even af te wachten alvorens hier een beslissing in te nemen.  De sectorale loononderhandelingen starten binnenkort.  Mogelijks resulteert deze nog in andere verplichtingen.

Heb je hier nog vragen over?  Aarzel niet om onze payroll-afdeling hierover te contacteren via payroll@konsilanto.be.